Paintball chronograph fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Dülk Ivor
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Szakdolgozatom egy paintball-airsoft radar, azaz lövedék sebességmérő fejlesztése, amely paintball és airsoft fegyverekhez egyaránt alkalmas.

Első lépésben piackutatást végeztem, az ott kapható eszközök működési elvével ismerkedtem, valamint azok kialakítását, méretét és pontosságát tanulmányoztam.

Második lépésben az érintésmentes érzékelők technikáját tanulmányozom, milyen módszerek állhatnak rendelkezésre, mellyel lehetséges lenne egy paintball-airsoft lövedék sebességét lemérni anélkül, hogy az a szenzorral fizikai kontaktust létesítene.

Ezután a számomra legkedvezőbb módszer működési elvét kifejtem, továbbá ismertetem a lehetséges elrendezések előnyeit, hátrányait, miként valósulhat meg a sebességmérés a választott technikával. Megvizsgálom, milyen tényezők és mekkora befolyással bírnak az aktuális méréskor, valamint ezek hatását a mérésre, továbbá ismertetem a mérési elv megbízhatóságát és pontosságát.

Következő lépésként a rendszer tervének, kapcsolási rajznak az elkészítése következik. Egy blokkvázlat segítségével ismertetem a teljes rendszer felépítését, mely kisebb egységekből tevődik össze. Ezen részegységek feladatát, tulajdonságait, elvi kapcsolását, valamint ezek tervezési folyamatát, méretezését, szimulációit és bemérésüket ugyancsak ismertetem. Végül a megfelelő szimulációs eredmények tükrében elkészítem a szükséges kiegészítő hardveres egységeket.

A hardvertervezés után a lehetséges jelfeldolgozó, sebességmérő algoritmusok kerülnek részletesebb kidolgozásra. Ezeket részletes hibaanalízissel támogatva összehasonlítom, majd kiválasztom az alkalmazás szempontjából a megfelelőt.

A kiválasztott algoritmus szoftveres modellezése következik. Ebben a lépésben leírásra kerülnek a szoftvertervezés lépései, miként és mely perifériák felhasználásával valósul meg az algoritmus szoftvermodellje. Az eszköz és program működtetésének megértését kódrészletek, ábrák segítik.

Utolsó lépésben az elkészült eszköz értékelése következik, aminek során megvizsgálom általánosságban a teljesítményét, illetve azt, hogy a korábban megfogalmazott követelményeket milyen szinten teljesíti. Az eredményeket végül értékelem, és egy rövid kitekintéssel élek a lehetséges jövőbeni továbbfejlesztéseket és javítanivalókat illetően.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.