Paraméterezhető monitorozó rendszer tervezése és fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Csubák Tibor
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Az ipari alkalmazások során egyre nagyobb szerepet kap a termékek előállítási paramétereinek felügyelete mellett az életciklus különböző szakaszai alatt fennálló környezeti viszonyainak követése is. Ez a megnövekedett figyelem különösen jellemző a gyógyszer és élelmiszeripari alkalmazások során, hiszen itt a termékek közvetlenül emberi felhasználásra kerülnek, legyen az akár valamilyen élelmiszer, tabletta vagy még ezeknél is kritikusabbnak számító infúziós készítmény. Ekkor már elengedhetetlen, hogy a gyártás és raktározás során is megfelelő tisztasági és higiéniai körülmények álljanak fenn. Az életciklus korai szakasza jellemzően gyártási vagy a termék laboratóriumi fejlesztése értendő. Ezzel szemben hosszú távú raktározás illetve speciális körülmények közötti stabilitásvizsgálat már egy előrehaladottabb szakaszt képvisel. Mindkét esetben cél, hogy a körülményeket figyelemmel tudjuk kísérni és romlásuk esetén az illetékes személyeket még időben tudjuk riasztani, hogy a viszonyok helyreállításához szükséges intézkedéseket meg tudják tenni.

Diplomamunkám során tárgyalt fejlesztésem célja egy olyan paraméterezhető adatgyűjtő és riasztó rendszer kialakítása, ami képes a korábban említett környezeti viszonyok folyamatos és nagy megbízhatóságú felügyeletére, valamint kellő rugalmasságot biztosít a különböző alkalmazási területeken történő felhasználáshoz.

Dolgozatom első részében bemutatom a gyógyszer és élelmiszeripari alkalmazások során előforduló leggyakrabban felügyelt környezeti jellemzőket és azok mérésének sajátosságait. Ezek után kitérek a területre vonatkozó nemzetközi szabályozásokra, valamint az ebből adódó általános és speciális követelményekre a SCADA rendszerekre vonatkozóan. Majd sorra veszem és részletezem a felhasználói igényekből és a területre vonatkozó szabályozásokból adódó funkciókat és azok kialakításának lehetőségeit szem előtt tartva a rendszer több területen történő alkalmazásának lehetőségét. Végül egy konkrét alkalmazáson keresztül bemutatom, hogy a kialakított felügyelő szoftver hogyan képes együttműködni a folyamatirányítás különböző szintjeivel, és az alkalmazás sajátosságainak megfelelően a rendszer funkciói hogyan oszlanak meg e szintek között.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.