Parametrikus rezonancia alkalmazása a vezeték nélküli energiaátvitelben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gyimóthy Szabolcs
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Jelen szakdolgozat a parametrikus gerjesztés felhasználási lehetőségeit vizsgálja egy mágnesesen csatolt rezonancián alapuló vezeték nélküli energiaátviteli hálózatban.

A vizsgált áramkör egy már létező, mért, cikkből átvett mágnesesen csatolt rezonancián alapuló vezeték nélküli energiaátviteli áramkör. A szakdolgozatban be van mutatva a parametrikus gerjesztés elméleti háttere, valamint a parametrikus erősítők elmélete.

A vizsgálat tárgya egy tisztán elméleti, lineáris idővariáns kapacitást tartalmazó áramköri modell, valamint az ezt megvalósító, varicapot és az azt vezérlő jelgenerátort tartalmazó, áramkör szimulációja.

A vizsgálat célja a hatásfok növelése az e módon történő gerjesztés segítségével, a módszer -- magából az elméleti modellből (pusztán a kondenzátor periodikus változtatásából), valamint a gyakorlati megvalósításból (varicap dióda karakterisztikájából) fakadó -- egyéb hatásainak feltárása.

A szimuláció az LTSpice nevű programmal történt, az eredmények feldolgozása pedig MATLAB-függvények segítségével.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.