Párosítási algoritmusok vizsgálata az aláírás-hitelesítésben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kővári Bence András
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Az aláírások hitelesítési célokra való használata széles körben elterjedt, így eredetiségük helyes megállapítása kulcsfontosságú. Az aláírás verifikáció automatizálása fontos kutatási terület, mivel az automatizált megoldások használata nagyban gyorsítják a hitelesítés folyamatát.

Az aláírás-hitelesítés automatizálása online illetve offline módon történhet. Online esetben speciális eszközöket használunk az aláírások rögzítésére, így több információhoz jutunk az aláírásokról. Offline esetben viszont kizárólag az írás képe alapján vizsgáljuk a hitelességet, így ekkor nincs szükség semmilyen speciális eszközre. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékén fejlesztett moduláris rendszer offline aláírás-hitelesítést valósít meg. Ennek egyik része a párosítási folyamat, melynek során az aláírások képéből kinyert jellemzőket párosítjuk egymással.

A jellemzők párosítása számos problémát rejt magában, hiszen nem biztos, hogy minden jellemzőnek fogunk párt találni minden aláírásban, ráadásul a feladatot az is nehezíti, hogy a jellemzőkinyerés automatizáltan történik, ami pontatlan, sokszor egymástól jelentősen eltérő jellemzőket képes azonosítani. Annak érdekében, hogy ezen problémák hatását csökkentsem, a párosítás során sosem egy aláíráspárra, hanem egy aláíráshalmazra próbáltam megkeresni az optimális párosítást. Ez a probléma a matematikából is ismert n-dimenziós párosításra, illetve annak egy általánosítására, az úgynevezett Set packing problémára vezethető vissza, melyeket dolgozatomban részletesen bemutatok. Mivel a vizsgált problémakör NP-nehéz, ezért a megvalósítást közelítő algoritmussal végzem. Végül a kapott párosítások megfelelőségére mérőszámot definiálok százalékos formában és az eredményeket exportálhatóvá teszem Excel táblázatba.

Jelenleg dolgozom a párosítási algoritmusom végső integrálásán, melynek sikeressége esetén várhatóan érzékelhetően javulni fog a meglévő hitelesítő rendszer pontossága.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.