Partial Volume Effect korrigálása a Reverse Diffusion algoritmussal SPECT képalkotáshoz

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szlávecz Ákos
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Az emisszió tomográfiás vizsgáló eljárások a radioaktív izotópok sugárzását felhasználó radiológiai képalkotó módszerek. Az emisszió tomográfiás vizsgálatok előnye más képalkotó eljárásokkal szemben, hogy a különféle szervműködések képi megjelenítésére, valamint alak és működésbeli eltérések ábrázolására alkalmasak.

Számos képalkotó diagnosztikai eljárás szenved a Partial Volume Effect-től (PVE), hiszen ez a jelenség lényegesen rontja a képminőségét, illetve számos hibát okoz, mint például, ahol az anatómiai struktúra csak részben tölti ki a voxelt ott a kép elmosódottá fog válni, és azon a területen eltérő sugárgyengítési értéket mérünk, mivel az egymást fedő struktúrák adatai összegződnek. Az egymást fedő struktúrák határai nehezen különíthetők el egymástól és kisebb elváltozások emiatt nem kerülnek felismerésre. Az említett hibák miatt fontos a jelenség korrigálása. A PVE javítására számos kísérletet tettek és számos módszert fejlesztettek ki. Egy, az utóbbi időben újonnan kifejlesztett módszer a Reverse Diffusion algoritmus, amellyel diplomatervezési munkám során foglalkoztam. Az algoritmus implementálását MATLAB környezete alatt végeztem el.

A Reverse Diffusion algoritmus célja a PVE megfelelő korrigálása illetve csökkentése az orvosi képalkotásban melléktermék készítése nélkül és a kép minőségének romlása nélkül. Fontos a PVE-től szenvedő orvosi képalkotó eljárással készített kép PVE korrekciója. A diplomatervezési munkám célja volt 1D-ban, 2D-ban, illetve 3D-ban a Reverse Diffusion algoritmus implementálása, valamint hatékonyságának vizsgálata.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.