Passzív optikai hozzáférési hálózatok vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Cseh Tamás
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Az optikai hálózatok egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a távközlési rendszerekben. A nagy kapacitású gerinchálózatok mellett a hozzáférési hálózatokban is egyre gyakrabban találkozni optikai hálózatokkal. A hozzáférési optikai hálózatok egyik legfontosabb formája a passzív optikai hálózatok (Passive Optical Networks-PON). Többféle PON struktúra létezik, melyek eltérő előnyökkel és hátrányokkal rendelkeznek. A különböző optikai jelenségek (csillapítás, diszperzió, nemlineáris jelenségek) más-más mértékben fejtik ki torzító hatásukat PON rendszerekben.

A szakdolgozatomban bemutatom a passzív optikai hozzáférési hálózatok legfontosabb típusait és jellemzőit, ismertetem a különféle multiplexelési eljárások működési alapelveit, valamint bemutatom az átvitelt befolyásoló optikai jelenségeket. Az általam vizsgált idő- és hullámhosszosztásos passzív optikai hozzáférési hálózatok működését részletesen jellemzem.

Az általam végrehajtott szimulációs vizsgálatok célja annak vizsgálata volt, hogy az adóteljesítmény valamint az adósebesség változtatása milyen hatást gyakorol a különböző hozzáférési hálózatokra. Megvizsgáltam, hogy adott adóteljesítmény és adósebesség mellett hány felhasználót és mekkora távolságokat tud optimálisan kiszolgálni a rendszer, valamint, hogy a különböző átvitelt befolyásoló optikai jelenségek hogyan befolyásolják az eltérő multiplexeléssel megvalósított hálózatokat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.