Passzív radar fejlesztés

OData támogatás
Konzulens:
Pető Tamás
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A passzív radarok jellemzően a különböző utakon terjedő jelek közötti korreláció kiszámításával következtetnek a céltárgyak helyzetére. Megfelelő hatótáv és egyértelműségi felbontás eléréséhez ez óriási adatmennyiség feldolgozását teszi szükségessé. Ezt a problémát gyakran nyers erő felhasználásával oldják meg, ami pl. sokmagos, nagyteljesítményű processzoros feldolgozóegységek használatát jelenti. Ez a módszer csökkenti a radar hordozhatóságát és drasztikus mértékben növeli az előállítási és üzemeltetési költségeket.

Ebben a dolgozatban egy alternatív módszert vizsgálok, mely a tisztán szoftveres megoldás helyett egy hardveres támogatással gyorsított eszköz használatát foglalja magába. A megoldás koncepciójának lényege egy dedikáltan az adott feladat elvégzésére tervezett hardveres műveletvégző modul létrehozása, melynek működését egy szoftveres egység is támogatja.

Általános célú processzorok esetén legfőképp a soros művelet-végrehajtás és a különböző adminisztratív teendők, pl. az utasítás-felhozatal okoznak szűk keresztmetszetet. A programozható hardveres logikáknál ilyen problémák nem merülnek fel, de esetükben többféle különböző feladat egymás utáni elvégzése nehézséget jelenthet, hiszen ehhez minden feladathoz külön hardveres egységet kell szintetizálni. Olyan eszközökkel, melyek szoftveres és hardveres megoldások implementálását is lehetővé teszik, egyesítetőek a két módszer előnyei.

A jelen dolgozatban bemutatott terv alapjául egy ilyen eszköz, a Zynq 7020-as rendszerchip szolgál, amely alacsony fogyasztás és kedvező ár mellett képes bonyolult jelfeldolgozási eljárások megfelelő sebességű végrehajtására. Ennek igazolására bemutatom az előírt feladatot elvégző hardver és az azt kiegészítő szoftver tervét, majd annak működését szimulációval, megfelelő sebességét pedig számításokkal támasztom alá.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.