Peer-to-peer technológiák alkalmazása cloud környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Budai Péter István
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Az informatikai szolgáltatások körében a felhő alapú számítás egy jelentős tényezővé vált. Az infrastruktúra mint szolgáltatás egy általános megoldás lévén széleskörűen alkalmazható, ráadásul egy hatékony piaccal rendelkezik az által, hogy a virtuális gépek révén a szolgáltatók könnyen lecserélhetőek.

A felhő alapú számítás két legfontosabb tulajdonsága: a használat alapú számlázás és az ehhez elengedhetetlen gyors skálázhatóság. A felhasználó eme tulajdonságok miatt az igényelt erőforrásokon keresztül nagyon precízen tudja kontrollálni a költségeit, ezért a felhasználónak komoly anyagi érdeke, hogy minden időben pontosan ismerje a szükséges erőforrások minőségét és mennyiségét.

Az infrastruktúra mint szolgáltatás esetén a használat alapú számlázás magját a következő tényezők alkotják: virtuális gépek konfigurációja és használati ideje, valamint a tárolt és küldött adatok mennyisége. Ezen tényezők elérhetőek az operációs rendszerek erőforrás használat megfigyelőin keresztül.

Mindezek függvényében a cél az információ gyűjtése az igényelt erőforrások optimalizálásához, ezért a minta feladat egy rendszeradat gyűjtő alkalmazás, ami az infrastruktúra mint szolgáltatás jellemzőiből adódó követelményeket teljesíti.

A meghatározott követelmények erős hasonlóságot mutatnak a p2p technológiákkal, ezért megvizsgáltam használhatóságukat. Az elosztott hash táblák közül a Chord protokollt némi módosítással alkalmasnak találtam.

A feladatnak megfelelően elkészítettem egy a virtuális gépekre telepíthető Java-ban írt alkalmazást, ami az Open Chord Java-ban írt Chord implementációra építkezik és a releváns metrikákat Windows alapú operációs rendszertől szerzi be a platformra jellemző Windows Management Instrumentation felhasználásával, amit Java-ból a JINTEROP Java-DCOM híd felhasználásával érek el. Ezen felül elkészítettem egy használatot megkönnyítő központi vezérlő alkalmazást.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.