Pénzforgalmi folyamat implementálása IBM-es technológiákkal

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Martinek Péter
Elektronikai Technológia Tanszék

Szakdolgozatom témája egy deviza tranzakciós folyamat implementációja, melynek követelményei egy létező és működő nagyvállalati rendszer mintájára kerültek meghatározásra. A feladat megoldása előtt részletesen tanulmányoztam a szolgáltatás-orientált architektúra (SOA) és a nagyvállalati szolgáltatásbusz (ESB) mögött álló koncepciót és célokat, valamint a nagyvállalati architektúrákkal szemben támasztott általános követelményeket. Megismerkedtem az IBM (egyik) ESB implementációjával, a Websphere Message Broker-rel, illetve folyamatmenedzsment szoftverével, a Business Process Manager-rel.

A követelmények alapján megterveztem a folyamatot megvalósító alrendszereket és definiáltam az ezek közötti interfészeket, kapcsolatokat. A tervezés és megvalósítás során törekedtem a megismert irányelvek betartására, ennek megfelelően az elsődleges szempontok az újrafelhasználhatóság, a vállalat meglévő IT infrastruktúrájába történő egyszerű integrálhatóság, és a szoftverkomponensek közötti laza csatolás voltak.

A Message Broker rendszerben implementáltam a tranzakció irányítását végző üzenetfolyamokat, figyelembe véve a valós folyamatok körülményei által támasztott igényeket. A Business Process Managerben elkészítettem a tranzakció feldolgozása során humán interakciót igénylő munkafolyamatokat és kialakítottam a kezelők által használt felületeket, majd ezeket ki is próbáltam a BPM rendszer Process Portal felületén. A feladatokat végző felhasználók azonosítására külső címtárszolgáltatást integráltam a rendszerbe.

Az egyes elkészült komponenseket külön-külön és a többi alrendszerrel integrálva is részletesen teszteltem.

A következő oldalakon a megszerzett általános ismereteket összegző elméleti bevezető után bemutatom az alkalmazott termékek legfőbb tulajdonságait, majd a megvalósított rendszer komponenseit egyenként, kitérve az implementáció részleteire.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.