Pénzügyi tervezési folyamatok modellezése és implementálása SAP Üzleti Intelligencia platformon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Martinek Péter
Elektronikai Technológia Tanszék

Diplomatervem elkészítése során arra kerestem a választ, hogy a vállalati életben miként lehet az egyes pénzügyi tervezési folyamatokat leképezni SAP Üzleti Intelligencia megoldások segítségével. A megszerzett tudást kamatoztatva, egy átfogó vállalati pénzügyi tervezési megoldás részletes koncepciótervét készítettem el, mely a Diplomatervezés 2 tárgy keretein belül implementálásra is került.

Mivel az informatika egy támogató eszköz, a jól bevált tervezési módszereket továbbra is alkalmazzák a gazdasági tevékenységet végző szervezetek. Éppen ezért, diplomatervem első felében ismertettem az üzleti tervezés elméleti alapjait és a vállalatoknál széles körben alkalmazott tervezési módszereket.

Az SAP AG egy vállalati informatikai megoldásokat szállító nagyvállalat, melynek ERP rendszerében szintén lehetőség nyílik pénzügyi tervezés lebonyolítására. Ezért a harmadik fejezetben az R/3 rendszer adta tervezési lehetőségeket hasonlítottam össze az Üzleti Intelligencia rendszer nyújtotta lehetőségekkel.

A diplomatervem negyedik fejezetében arra próbáltam rávilágítani, hogy a széles körben alkalmazott táblázatkezelő alkalmazások miért is jelentenek a vállalatok számára hátrányt, napjaink elemzés-orientált Üzleti Intelligencia megoldásaihoz képest.

Az elméleti alapok elsajátítása után következhetett egy vállalat pénzügyi tervezési folyamatainak leképezésére alkalmas, SAP BI megoldás koncepciótervének elkészítése. Az alkalmazások megtervezése a vállalat korábbi megoldásai alapján történt, melynek köszönhetően a felhasználóknak nem kell elszakadni a megszokott vállalati gyakorlattól.

A diplomamunkám utolsó, egyben legjelentősebb részét a tervező Üzleti Intelligencia megoldások implementálása tette ki, melyet a koncepció terv alapján hoztam létre. A megvalósítás folyamata során először a „Forecast” alkalmazásokat készítettem el, mely a munkám legfontosabb, és egyben legidőigényesebb része volt. A „Forecast” alkalmazás megvalósítása után következhetett a „Contribution Planning” megoldás implementálása, ami a fedezet tervezés feladatát könnyíti meg az üzleti felhasználók számára.

A megvalósítás utolsó fázisát a mérleg és eredménykimutatás tervezésének folyamatát lehetővé tevő alkalmazás kivitelezése jelentette. Ezen alkalmazások megvalósítási folyamata, valamint az alattuk „fekvő” adatmodell nagymértékben megegyezett, így azok implementálása párhuzamosítva történt.

Az általam elkészített pénzügyi tervező Üzleti Intelligencia megoldások alkalmasak az éles munka során való használatra, azonban fejlesztési lehetőségként több alternatíva is adódik. Ilyen például a tervezési riportok átültetése az SAP-BusinessObjects által fejlesztett legújabb riportozási eszközére, a BO Analysis-ra, illetve a mérleg és eredménykimutatás tervező alkalmazások esetében az előző év tény adatainak megjelenítése referenciaként.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.