Permanens mágnesű szinkron hidrogenerátor ellenőrző számítása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Györe Attila
Villamos Energetika Tanszék

Diplomatervem témája egy 530kVA névleges teljesítményű, 3.3kV névleges feszültségű permanens mágnesű szinkron hidrogenerátor ellenőrző számítása. Az ellenőrző számítás során a generátor névleges villamos, geometriai és egyéb konstrukciós paramétereiből kiindulva vizsgáltam a szinkron gép mágneses és villamos viszonyait különböző üzemállapotokban.

A vizsgálatokhoz a Mathcad és a FEMM szoftvereket használtam, az analitikus számítások elvégzéséhez egy Mathcad számítási lapot készítettem, az analitikusan nehezen vagy pontatlanul kifejezhető mennyiségeket pedig véges elemes analízis eredményeként határoztam meg a FEMM program segítségével.

Munkám során a generátor forgórészének három lehetséges kialakítását is megvizsgáltam. A különböző konstrukciókat a hasznos fluxus és a beépített mágnes mennyiség aránya, illetve a forgórész pólusok által az állórész vezetőiben indukált pólusfeszültség harmonikus tartalma alapján hasonlítottam össze.

Dolgozatomban bemutatom a generátor fontosabb villamos és geometriai paramétereit, a különböző forgórész pólus kialakításokat és összehasonlításukat, valamint azokat a számítási és tervezési módszereket, melyekkel az állórész tekercselés kialakítása, a tekercselési tényezők, a pólusfeszültség, a generátor helyettesítő kapcsolása, vektorábrái és jelleggörbéi meghatározhatók. Számításaim során a generátor mágneses és villamos viszonyait üresjárásban, rövidzárásban, valamint tisztán ohmos, cosφ=0.8 induktív és kapacitív terhelési üzemállapotokban vizsgáltam meg.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.