Poli(aszpartamid) alapú hidrogél szövettámaszok szintézise és vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Juriga Dávid
SE Egészségügyi mérnök MSc

Az orvostudományban a sérült szövetek és/vagy szervek pótlása az egyik legjelentősebb, és egyben az egyik legköltségesebb problémák közé tartozik. A sikeres transzplantációk számát nagymértékben korlátozza az utána kialakuló immunreakció, a kilökődés veszélye illetve a donorhiány [1]. Ezen problémákra jelenthet megoldást a szövetmérnökség, melynek során a páciens sejtjeiből laboratóriumi körülmények között építjük fel az implantálható szövetet/szervet.

Az extracelluláris mátrix (ECM) egy komplex struktúra, mely a sejtek egészséges működéséhez és növekedéséhez szükséges támasztórendszer [2]. A természetes ECM szerkezeti elemei a kollagén, elasztin, adhezív proteinek (pl. fibronektin, laminin), glükozamino-glikán. A polimer szálak közötti teret folyadék tölti ki [3]. Az ECM mechanikai tulajdonságai, kémiai összetétele nagy szerepet játszik a sejtek megfelelő szaporodásában és differenciálódásában. In vitro sejttenyésztés során olyan anyagokra van szükségünk, amelyek az ECM-hez hasonló tulajdonsággal rendelkeznek. Erre a célra a polimer hidrogélek megfelelőek lehetnek. Melyek kétkomponensű anyagok, egy 3 dimenziós polimer térhálóból és az ezt kitöltő folyadékból állnak [4]. Egyben intelligens anyagoknak is nevezzük őket, hiszen válaszreakciót adnak a környezet változásaira, ezáltal kialakulhat a sejt-szövettámasz kommunikáció. Amennyiben a polimer géleket módosítjuk azokkal az anyagokkal, amelyek szükségesek a sejtek megtapadásához illetve megfelelő növekedéséhez megvalósítható a sejtek polimer gélekben történő szaporítása. Mivel a természetes ECM főként poli(aminosav)-akat tartalmaz ezért diplomamunkámban poli(aminosav) alapú gélek szintézisével foglalkoztam, mely során a következő célokat tűztem ki:

1. Poli(aszparaginsav) (PASP) anhidridjének (poli)szukcinimid (PSI) szintézise és az előállított polimer módosítása különféle funkciós csoportokkal és molekulákkal, amelyek segíthetik a sejtek megtapadását illetve differenciálódását.

2. A polimerek és gélek kémiai szerkezetének vizsgálása FTIR és NMR spektroszkópia segítségével.

3. Az elkészített gélek szövettámaszként való alkalmazhatóságának vizsgálata közösen a Semmelweis Egyetem Orálbiológiai Tanszékével (életképesség vizsgálat, morfológia).

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.