Polimer hordozón létrehozott plazmonikus bioérzékelők vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bonyár Attila
Elektronikai Technológia Tanszék

A felületi plazmon rezonancia (SPR – Surface Plasmon Resonace) jelenségét kiaknázó affinitás bioérzékelő platformokat korunk legérzékenyebb optikai elvű műszereinknek tekinthetjük az aspecifikus molekulajelölést nem igénylő technikák között. A klasszikusan alkalmazott vékonyréteg jelátalakítók mellett lehetőség van nanorészecskéken, vagy nanoszerkezeteken lokalizált felületi plazmonokat is érzékelési célra használni. A nanostruktúrákon lokalizált plazmon rezonancia hullámhossza, valamint annak törésmutató változás hatására bekövetkező eltolódása nagymértékben függ az érzékelő elem kialakításának paramétereitől. Fontos, hogy a létrehozott érzékelő eszközök egységnyi törésmutató változásra (mint detektálandó jelre) minél nagyobb mértékű abszorbancia csúcs eltolódást produkáljanak. Ennek elengedhetetlen feltétele az, hogy a létrehozott nanorészecskék meghatározott alakú és méretűek legyenek, létrehozáskor rendezett struktúrát vegyenek fel, és ezt a rendezett struktúrát a hordozóra való átültetéskor is megtartsák.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.