Power to gas létesítmény vizsgálata a villamosenergia- és gázpiacon

OData támogatás
Konzulens:
Sőrés Péter Márk
Villamos Energetika Tanszék

Dolgozatom fő témája az ún. power-to-gas technológia integrálhatósága a magyar villamosenergia-és gázpiac viszonyai közé, illetve az ezen viszonyok közti gazdasági megtérülés vizsgálata. Mindezen vizsgálatok megalapozásához ismertetem a hazai villamosenergia-és gázpiac viszonyait is, különös tekintettel a kettő kapcsolódási pontjaira, illetve a power-to-gas technológia műszaki hátterét is. Kutatásom időszerűségét adja a sztochasztikusan termelő megújuló energiaforrások előretörése, illetve az általuk generált energiatárolási problémák, amelyeknek egy új megoldásaként merül fel a power-to-gas technológia használata. Mivel az Európai Unió hivatalos irányelvvé tette az energiapiacok liberalizálását, a különböző energetikai létesítmények fennmaradásában egyre jelentősebb kérdésnek bizonyul a gazdasági megtérülés. Ebből kifolyólag a power-to-gas létesítmények esetében is elengedhetetlenül szükségesek az ilyen típusú vizsgálatok.

A kutatás első lépéseként irodalomkutatást végeztem a villamosenergia-és gázpiacok belső működésével, jogszabályi hátterével kapcsolatban, majd ezen ismereteimet felhasználva egy rövid Matlab-szimulációt készítettem, a még jobb elsajátítás érdekében. A következő lépésben szintén irodalomkutatás következett, először a power-to-gas technológia műszaki hátterét ismertem meg, majd rövid kitekintés következett a szivattyús-tározós erőművek műszaki-és gazdasági aspektusaira. Erre azért volt szükség, mert a power-to-gas technológia a villamosenergia-rendszer egy nagyon hasonló területén követel helyet magának,, így ennek tapasztalataiból lehet okulni, illetve a hasonlóságok és különbözőségek vizsgálata is előremutató alapot nyújtott a későbbi modellezéshez. Jelen dolgozatom harmadik és egyben legfőbb munkafolyamata a gazdasági modellezés volt, amelyet Matlab és Excel segítségével végeztem. Először is megalkottam a Clean Methanation Spread fogalmát, hogy könnyebben és egyszerűbben lehessen a power-to-gas létesítményeknek, mint a két piacot összekapcsoló pontoknak a gazdasági teljesítményét kezelni. A CMS-re vonatkozó számításokat valós számokkal és kísérleti jelleggel a valóstól indokoltan eltérőekkel is elvégeztem. Az így kapott értékek nyújtották az alapot a power-to-gas technológia különböző megtérülési forgatókönyveinek modellezéséhez.

Kutatásom végeredményeként elmondható, hogy a power-to-gas technológia mindenféleképpen ígéretes megoldásnak látszik, mert bár a jelenlegi piaci viszonyok között nem térülne meg, számos olyan faktor merül fel, amelyek kis mértékű és a szakirodalom által is kifejezetten lehetségesnek tartott változása is megtérülővé tenne egy ilyen projektet. Ezen tényezők mélyebb kibonthatósága előrevetíti a kutatás esetleges jövőbeni folytatásának irányát is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.