Primer szabályozási tartalékok beszerzésének és elszámolásának szabályai a nemzetközi gyakorlatban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Divényi Dániel Péter
Villamos Energetika Tanszék

A villamosenergia-rendszerekben a primer szabályozási tartalékokra mindig szükség van a rendszeregyensúly fenntartásához. Így minden országnak rendelkeznie kell tartalékokkal, azonban az ENTSO-E – az európai rendszerirányítók felett álló szervezet – csak a tartalék mértékét írja elő, a beszerzésének és elszámolásának módját nem. Emiatt Európában az egyes országok bevett módszerei különbözhetnek egymástól. Dolgozatom célja ezeknek a különbségeknek felkutatása lesz az osztrák, svájci, dán és a magyar eljárásban.

Szakdolgozatom tematikailag több részre osztható. Az elsőben általánosan az európai villamosenergia-rendszer felépítését és rendszeregyensúly fenntartását mutatom be. Ezt követi a magyarországi primer szabályozási tartalékok beszerzésének és elszámolásának bemutatása egy példán keresztül. A harmadik részben ismertetem az osztrák, svájci és dán rendszerirányító által használt módszert, majd egy példán keresztül összehasonlítom a négy rendszerirányító által alkalmazott eljárást a primer szabályozási tartalék beszerzésére. Az utolsó fejezetben a tények ismeretében javaslatot teszek, arra nézve, hogy a magyar beszerzésnek melyik másik ország gyakorlata felelne meg a legjobban.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.