Privátszféra elleni támadások közösségi hálózatokban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Buttyán Levente
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A „közösségi hálózat” a szociológiában 1954 óta ismert fogalom. Az online közösségi háló-

zatok (Facebook, iWiW, LinkedIn, stb.) megjelenése óta nagyon sok információ áll rendel-

kezésre a közösségi hálózatokkal kapcsolatos kutatásokban.

A sok információ azonban illetéktelen kezekbe kerülve visszaélésekre is lehetőséget ad-

hat: reklámcégek vagy spammerek célzott reklámokat vagy spameket küldhetnek, az állam

megfigyelheti a Facebook-on a „politikai nézet” mezőt, a „vallási nézet” és a „szexuális

beállítottság”, stb. mezők is érzékeny információkat fedhetnek fel. Emiatt szükség van a

privátszféra védelmének vizsgálatára az online közösségi hálózatokban.

A diplomamunkámban azzal a kérdéssel foglalkoztam, hogy a felhasználók meg nem

adott attribútumainak az értékét ki lehet-e következtetni a közösségi hálózatban elérhető

információkból. Rámutattam, hogy az ismeretlen attribútumok becslése lehetséges, ami

azt is jelenti, hogy a felhasználó priváfszférájának védettsége nem egyedül a felhasználón

múlik, hanem a közösségi hálózat többi szereplőjén, pl. a barátokon is.

Egy felhasználó ismeretlen attribútumainak becslését a felhasználó ismert attribútumai

és a barátok attribútumai alapján végeztem. Mindkétféle becslési feladattal, az approximá-

cióval és az osztályozással is foglalkoztam. A becslést mindkét esetben neurális hálózattal

végeztem. A neurális hálózat bemenetét, a becslés alapjául szolgáló változókat a becsült

változókkal vett korrelációjuk alapján választottam ki, így az eljárás teljesen automatizált

módon működhet.

A kidolgozott becslési módszert az iWiW-en teszteltem, az „életkor”, a „nem” és a „csa-

ládi állapot” attribútumokon vizsgáltam az eljárás pontosságát. Azt kaptam, hogy naiv

becslőkkel összehasonlítva a kidolgozott módszer lényegesen jobb eredményt ért el, tehát

ezzel a módszerrel lehetséges az ismeretlen felhasználói attribútumok becslése.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.