Procedurális terepkészítés

OData támogatás
Konzulens:
Hideg Attila
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A videójátékok iránti igény folyamatosan növekszik. A fejlesztésük viszont egyre na-gyobb feladat a játékok komplexitása és a platformok számának növekedése miatt. A fejlesztést nagyban megkönnyítik az olyan könnyen elérhető keretrendszerek mint pél-dául a Unity, ami játékmotort és fejlesztői környezetet biztosít a játékfejlesztők számára. Ezek a keretrendszerek a programozók munkáját jelentősen megkönnyítik, azonban a szükséges tartalom, mint a játék pályájának elkészítésére csak kevés segítséget nyújta-nak.

A procedurális terepkészítés során a pálya algoritmusok segítségével, közvetlen felhasz-nálói beavatkozás nélkül jönnek létre. Így nagy és egyedi pályákat lehet létrehozni, mi-közben a fejlesztési költség csökkenthető.

A feladatom a procedurális terepgenerálás megvalósítása Unity keretrendszerben, majd egy ezt kihasználó játék prototípusának elkészítése. Egy kincskereső játékot hoztam lét-re, ahol a pálya folyamatosan a játék futása közben a játékos pozíciójának megfelelően jön létre.

A diplomamunkában bemutatom a Unity keretrendszer, ismertetem a procedurális pá-lyakészítés módszereit. Végül bemutatom az általam megvalósított terepgenerálás és az azt kihasználó játék implementálását.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.