Processzoros védelmek tesztelési módszerének fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Petri Kornél
Villamos Energetika Tanszék

A mai korszerű mikroprocesszoros védelmek egy időben több funkciót is ellátnak, melyek fejlesztés közbeni, folyamatos tesztelése elengedhetetlen – ugyanakkor rendkívül összetett feladat. A modern relévizsgáló-berendezésekkel a tesztek egy része viszonylag egyszerűen megoldható, azonban egyes vizsgálatok elvégzése így is rendkívül munka- és időigényes, valamint a gyakori mérnöki beavatkozás szükségessége sok emberi tévedésre ad lehetőséget.

A munkám középpontjában a távolsági védelmi funkció áll, melyre vonatkozóan az IEC 60255-121-es szabvány részletesen tartalmazza a gyártók által elvégzendő vizsgálatokat. Ezek közül kiemelném az áramváltó tranziens túlméretezésére vonatkozó méréseket, melyek szabványos elvégzése különösen összetett, és nagy odafigyelést igénylő munka.

A diplomatervezésem során a fent említett vizsgálat teljes automatizálását tűztem ki célul. Ennek megvalósításához egy OMICRON CMC 356 típusú relévizsgáló-berendezés programozott vezérlésére van szükségem. Az általam készített C# program végzi el a méréshez szükséges tranziens időfüggvények számítását, az relévizsgáló feszültség- és áramkimeneteinek vezérlését – az OMICRON CMC saját programozási nyelvének beágyazásával –, a védelem működésének kiértékelését, valamint a dokumentációhoz szükséges fájlok elkészítését.

Az elméleti áttekintés után bemutatom a megvalósított alkalmazást és annak felépítését. Betekintést nyújtok a program belső részleteibe, az elvárt funkciók tényleges működésének alapjaiba. A tesztprogram mérési eredményeivel demonstrálom, hogy az elkészített alkalmazás képes a teljes szabványos vizsgálat helyes elvégzésére. Végül egy számpéldán keresztül bemutatom az áramváltó IEC 60255-121 szabvány szerinti méretezését.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.