Projektmenedzsment alkalmazás fejlesztése Java EE platformon

OData támogatás
Konzulens:
Budai Péter István
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A szakdolgozatom témája a manapság már széles körben elterjedt és alkalmazott

Java EE keretrendszer megismerése és alkalmazása volt. A platform szolgáltatásainak

megismerése után egy, a különböző projektek adminisztrációját és a csoportmunka

támogatását segítő webes alkalmazás kifejlesztése volt a feladatom.

A Java EE főbb szolgáltatásait és az alkalmazás elkészítése során felhasznált

egyéb technológiákat, valamint a program konkrét megvalósítását tárgyalom a

dolgozatomban. Érintem a webes környezetben alapvető HTTP-t, a Java webrétegbeli,

megjelenítésért felelős JSP és szervlet technológiákat és az adatbázis elérésért felelős,

objektum orientált leképzést megvalósító JPA-t.

Az elméleti ismertető után részletesen tárgyalom az elkészített webalkalmazás fő

elemeit: az entitások elkészítését és a köztük lévő kapcsolatokat, az adatbázist kezelő

DAO osztályokat, a JSP-vel való megjelenítést, a nemzetköziesítést, és a kérés

feldolgozását végző, az üzleti logikai funkciókat megvalósító szervleteket.

A dokumentum a program elkészítése során nyert tapasztalataim összegzésével

és az alkalmazás továbbfejlesztésére tett javaslataim felsorolásával zárul.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.