Projektmenedzsment az innovációban és szoftveres támogatásuk vállalati környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kovács Kálmán
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Napjainkban a cégek számára létkérdés az innovációs szándék. Nem csak az informatikai iparágban, hanem szinte minden ágazatban igaz, hogy a vállalatok alkalmazottjainak többsége kreatív, és nagy lelkesedéssel fog bele újabb és újabb innovációba. A probléma mindig az ötletek menedzselésével és levezénylésével kezdődik, és ezekre a mai napig nem tudunk kielégítő megoldást találni. Ennek legfőbb okai a megfelelő kompetenciákkal rendelkező vezetők és irányítók, valamint a folyamatot támogató rendszerek hiánya.

A probléma megismerésében és tanulmányozásában sok segítséget nyújtott egy nemzetközi cég hazai leányvállalatánál korábban eltöltött szakmai gyakorlatom és a magyar vállalkozói életben eltöltött aktív munkám. Gyakornoki tevékenységeim, részvételeim innovációs, projektmenedzsment és startup közösségekben, illetve interjúim hazai multinacionális és kisebb cégek vezetőivel, alkalmazottaival és alapítóival, rengeteg segítséget adtak, hogy az innovációs értéklánc szerepét és támogathatóságát elemezhessem és diplomamunkámban bemutathassam.

A támogató informatikai rendszerek mára ugyan általános segédeszközzé váltak a mindennapokban, de hatékony alkalmazásuk jelentős szervezeti és kulturális átalakulást követel meg. A legtöbb esetben vállalaton belüli fejlesztésként készülnek az innovációt támogató rendszerek, ami azért probléma, mert a fejlesztők többsége nem rendelkezik projektmenedzsment ismeretekkel, továbbá nem ismerik az innovációs értéklánc lényegét, így az elkészült rendszer sem lesz megfelelő. Továbbá sok esetben a vállalaton belüli ötleteket és projektjavaslatokat sem megfelelő kompetenciájú, illetve gyakorlatú személyek bírálják el. Mivel az innováció jellemzően olyan folyamat, amely az átlagostól eltér és meglehetősen komplex, így elengedhetetlen lenne, hogy a döntéshozók ezen a területen is rendelkezzenek szakmai és projektmenedzseri ismeretekkel.

Kitűzött célom egy olyan ismeretanyag és rendszerterv felépítése, mely a cégek és innovátorok számára egy olyan tudást ad, mely az innovációs tevékenységeik hatásfokát jelentősen javítja. Felhasználva a megismert szakirodalmat és az azokban megfogalmazott innovációs folyamatokat, javaslatot teszek a probléma új megközelítésére, és a folyamat kritikus pontjait támogató szoftvertermék tervére.

A jelen dolgozatomban összefoglaltam azt a tudásbázist, melyre egy véleményem szerint sikeres innovációs folyamat építhető. Emellett kidolgoztam a folyamatokat támogató szoftver alfa verzióját, mely a rendszer legfőbb funkcióit lefedi, így hatékonysága és az elmélet eredetisége tesztelhető vállalati környezetben.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.