Projektmenedzsment és hardverfejlesztési módszertanok lehetőségei

OData támogatás
Konzulens:
Horváth Zoltán
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Szakdolgozatom témája a hardverfejlesztési projektek menedzsment eszközeinek feltárása és fejlesztése, olyan módszerek, javaslatok tétele, amelyek bizonyítottan hatékonyabb projektlefutást tesznek lehetővé, és jobban illeszkednek napjaink szoftver és hardverfejlesztésének sajátosságaihoz. Tapasztalataimra és felméréseimre az Ericsson Kft. Kutatás-fejlesztés csoportjában tettem szert. Innen származik referenciáim zöme, és a problémák kérdőívvel történő felmérésére is itt volt lehetőségem. Érthető módon a kidolgozott javaslataim is az Ericsson által használt eljárásrendbe alkalmazkodnak leginkább. A kidolgozás során nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy a leírtak mind illeszkedjenek a projektmenedzsment írott és íratlan szabályrendszerébe, és a lehető legtöbb felmerülő kérdésre is választ adjanak. Az alapok nagyon pontos ismerete elengedhetetlen, ezért ezek tisztázását kiemelt figyelemmel és a legelterjedtebb referenciákra támaszkodva végeztem. A részleteket a 2. fejezet írja le. Egy rövid történelmi áttekintés után, mely a 2.2. pontban látható, összefoglaltam napjaink uralkodó módszertanainak sajátosságait a 3. fejezetben. Célom az érthető és tömör bemutatás mellett a lehető legtöbb információ felsorakoztatása volt. Az 5. fejezetben Kitértem a hardverfejlesztés technikai és menedzsment sajátosságaira, majd az Ericsson egy projektjén keresztül be is mutattam egy ilyen projekt lefutását. Kiértékeltem ennek problémáit, és egy kérdőív segítségével összegyűjtöttem azokat a nehézségeket, amelyek a mérnökök szerint a leginkább nehezítették a termékek megvalósítást. Összevetettem ismereteimet az így rendelkezésemre állt információkkal (6. fejezet), és egy ajánlatrendszert fogalmaztam meg a tudásterületek javítása érdekében, mely a 7. fejezetben olvasható. Bevezettem egy jobb és motiválóbb ütemezést, tökéletesítettem a kommunikációt a csoporton belül és kívül egyaránt és megalapoztam a részegységek közti információáramlás tökéletesítését egy új dokumentum és felelősségrendszer segítségével. Megcéloztam az agilis eljárások megoldásainak bevezetését, és ez által a csapat kohéziójának és hatékonyságának növelését. Modulokon alapuló fejlesztési rendszert alakítottam ki, ami sokkal gyorsabb lefolyást és logikusabb munkafelépítést biztosít. Kötelezővé tettem egy minőségért felelős személy kinevezését, aki a termékminőség mellett a tesztelésekre és a folyamatok tökéletesítésére is gondot fordít. Ötleteket adtam új kommunikációs csatornák kialakítására, ami a gyártó és más projektek felelőseinek jobb bevonása által járul hozzá lehetséges problémák elkerüléséhez. Több kisebb módosítást is megfogalmaztam, ami számos más terület munkáját segíti elő. A 7.3 fejezetben javaslataimat értékeltem és strukturáltam, majd az ezekből kialakult eljárásrendet ellenőrzésnek vetettem alá. Az Ericsson egy projektjének legtipikusabb hibái bekövetkezése esetén vizsgáltam a projekt lehetséges kimenetelét az új rendszerben, és hasonlítottam azt össze a valóságos lefolyással. Összefoglaltam az eredményeket, és megbizonyosodtam javaslataim alkalmazásának előnyiről.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.