Projektmenedzsment-szoftverek összehasonlítása

OData támogatás
Konzulens:
Horváth Zoltán
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Dolgozatom témája a modern üzleti életben mindenütt jelenlévő projektmenedzsment-szoftverek (1.2. fejezet) legrelevánsabb tulajdonságainak meghatározása (2. fejezet), kielemzése, majd egy módszer kidolgozása azok univerzális összehasonlíthatóságára (3. fejezet) és a köztük való rangsorolás megoldására.

A módszert 12 véletlenszerűen kiválasztott személlyel és 4 szoftverrel (4. fejezet) – a Microsoft Project 2007, a ProJack, az OpenProj és a GanttProject – végzett kontrollcsoportos teszt lefolytatásával igazolom, illetve a folyamat követésével illusztrálom. A felhasználók teljesítményét értékelve meghatározom a különböző releváns csoportokat (6.2. fejezet). Ezen csoportok értékelései és a feladatok megoldása során szerzett pontjai alapján különböző módokon megvizsgálom és összevetem a szoftverek különböző tulajdonságait önmagukban, a felhasználókra vonatkozó értékekkel, átlagokkal és egymással. Az eredményeket szemléltető ábrákon bemutatva röviden összefoglalom a levonható tanulságokat (6. fejezet).

Miután kidolgoztam az objektív összehasonlításhoz szükséges és a dolgozat spektrumában is mérhető, számszerűsíthető tényezőket, egy képletet adok meg a feltételes összehasonlítást lehetővé tevő pontszámok kiszámítására (7.1. fejezet). Ez a pontszám függ a projektmenedzsment-szoftver leendő felhasználóinak különböző képzettségeitől, a lekérdezést végző személy által a tulajdonságokra meghatározott prioritásoktól, illetve a szoftverekben nyújtott teljesítménytől.

A módszer megfelelő gyakorlati alkalmazásához készítettem egy webes alkalmazást (7.2. fejezet), amelynek felületén kényelmesen és gyorsan megadható minden szükséges adat a felhasználó részéről. Ezután könnyen olvasható, átlátható formában kapja meg eredményül a vizsgált szoftverek listáját a számára való megfelelőség sorrendjében, számos kiegészítő információval ellátva, mint pl. a szoftver végső pontszáma, ára, illetve hivatkozás a szoftver webhelyére.

Végezetül kitekintést végzek. Egyrészt ajánlást adok a módszer különböző irányokban való kiterjesztésére (8.1. fejezet) kereskedelmi és céges felhasználáshoz, másrészt számba veszem azokat a technológiákat, tendenciákat, amelyek a jövőben hathatnak a projekt-menedzsment-szoftverek fejlődésére, átalakíthatják annak irányát (8.2. fejezet).

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.