Projektszerű gyártást támogató modul fejlesztése QAD EA rendszerben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szikora Béla
Elektronikai Technológia Tanszék

Szakdolgozatomban egy speciális gyártási folyamatot, a projektszerű gyártást tekintem át, és bemutatom, miként lehetséges egy ilyen funkcionalitással bíró modul integrálása a QAD Enterprise Applications (QAD EA) vállalatirányítási rendszerbe.

Elsőként bemutatom a projektszerű gyártás folyamatát. Ezen belül részletesen kitérek a gyártási rendszerek kiválasztására hatással levő tényezőkre, a gyártási rendszerek osztályozására, majd ezután rátérek a projektszerű gyártás részletes kifejtésére: összefoglalom a jellemzőit, a jelentőségét, összegyűjtöm a lehetséges kimutatásait, riportjait.

Ezt követően felvázolom a dolgozat kapcsán megvalósított feladat részletes terveit, és megtervezem a szükséges új adatbázis táblákat.

Körbejárom a jelenleg elérhető projektszerű gyártást támogató programokat, modulokat. Részletesen bemutatom a QAD előző verziójában elérhető projektmodult.

Az ezt követő fejezetben bemutatom a fejlesztés főbb pontjait, az ún. MVP (Model View Presenter) modell mentén haladva. A modul megvalósítása után ismertetem a felhasználó által elérhető funkciókat ábrákkal illusztrálva.

A dolgozat végén kitérek a modul néhány lehetséges bővítési opciójára, majd összegzem az eddigi munkámat és a tapasztalataimat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.