Protein alapú számítógépes áramkörök megvalósíthatóságának vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Rakos Balázs
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A nagyobb számítási teljesítmény iránti igény azóta létezik, mióta az első számítás technikai eszközök megjelentek. Moore törvénye szerint az integrált áramkörökön található komponensek száma nagyjából kétévente megduplázódik. A szilícium alapú eszközök egyre közelednek a határaikhoz, ezért az új, alternatív megoldások iránti igény az utóbbi időben megnövekedett. A fehérje alapú rendszerek alkalmazása bíztató lehetőségnek tűnik, hogy alternatívát nyújtson az eddig használt rendszerek ellenében. Korábbi kutatások témájául szolgáltak már Coulomb kötéssel kapcsolódó fehérje alapú rendszerek, ahol a kulcsot a molekulák dipól momentuma jelentette.

Az utóbbi néhány évben a proteinek folyamatos fejlesztése egyre több és több, különböző tulajdonságokkal rendelkező molekula alkalmazását teszik lehetővé. A reverzibilisen kapcsolható fluoreszcens fehérjék sokat ígérő jelöltnek tűnik, hogy a jövő számítástechnikai rendszereinek alapjául szolgálhasson. Ezen szakdolgozat célja, hogy bemutassa a fluoreszcens proteinek működését és felhasználásukat az adattárolás és a számítástechnika területén. Egy egyenértékű áramköri modell kerül megvalósításra, hogy demonstrálja a dipól momentum változását a molekulában, különböző hullámhosszon történő besugárzás esetén. A szimuláció MATLAB Simulink környezetben lett létrehozva, az eredmények kiértékelésre kerültek.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.