Proxy Mobile IPv6 protokoll LTE/EPC rendszerekben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bokor László
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A folyamatosan növekvő adatforgalom kezelése új kihívások elé állítja mind a vezetékes mind a mobilszolgáltatókat. Különböző terheléselosztási módszerek alakultak ki és vannak születőben ennek kezelésére. Ezzel párhuzamosan terjed az „All-IP” szemlélet, mely a különböző hozzáférési technikák közötti átjárást IP alapon igyekszik transzparenssé tenni. A terhelés elosztás során már nem csak egy egy mobil végberendezés teljes forgalmát lehet szabályozni, hanem a folyam alapú mobilitás kezelésnek köszönhetően, egy egy IP folyamra is lehet elkülönített döntéseket hozni. További kritériumként lehet tekinteni, hogy némely alkalmazások igénylik az IP cím megőrzését (VPN, videokonferencia) új hálózatba érkezéskor, hisz kritikus számukra a szolgáltatás folyamatossága. Egyes alkalmazások számára viszont irreleváns, hogy milyen IP címen keresztül érik el a hálózatot, és nem okoz a felhasználó és az alkalmazás számára fennakadást egy hálózatváltás (web). Ezzel a kiegészítéssel eljutunk a dinamikus, folyam alapú mobilitás kezelés témakörébe.

A dolgozatban először bemutatom a kiindulási protokollokat, kezdve a Mobile IPv6-tal és a Proxy Mobile IPv6-tal, mint IP alapú mobilitás kezelési protokollok Majd ezek kiterjesztésével, a Flow Bindings leírásával folytatom, mely alkalmas a folyam alapú mobilitás kezelésre. Ki fogok térni az elosztott IP alapú mobilitás kezelés kérdéskörére, továbbá néhány gondolat is szóba kerül az igény szerinti mobilitás kezelésről.

A fent említett elképzelések szerves részét képezhetik a jelenlegi 4G/LTE rendszereknek is; a diplomamunkám további részében a Proxy Mobile IPv6 elhelyezkedésével fogok foglalkozni a 4G/LTE rendszerekben. A következő lépésben egy architektúra javaslat leírása található, mely egy ajánlás a hálózatvezérelt dinamikus, folyam alapú IP alapú mobilitás kezelésre Proxy Mobile IPv6 segítségével. Ezek után következik egy teszthálózat, mely alkalmas a funkcionális és teljesítmény vizsgálatára a felvázolt architektúrának és végezetül mérési eredmények következnek.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.