Pszichológiai állapotkövetés beszédjelfeldolgozás alapján

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vicsi Klára
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Diplomamunkám során az antarktiszi Concordia kutatóállomáson dolgozó francia és olasz kutatók kognitív állapotának követéses vizsgálatában vettem részt. A munka célja a kutatók depressziós állapotának detektálása volt. Ezt a kutatók által bemondott rögzített beszédhang minták alapján kellett megállapítanom.

Az első feladatom az ehhez tartozó irodalom megismerése és feldolgozása volt. Ezután fonetikai szinten szegmentáltam a hangfájlokat, majd kiszámoltam belőlük a hangi paramétereket és ezekből matematikai eljárások segítségével jellemző vektorokat hoztam létre. Ezeket egy Support Vector Regression (SVR) regressziós rendszerbe töltöttem, és a Beszédakusztikai Laboratóriumban kifejlesztett modell segítségével minden egyes hangfájlhoz becsült Beck Depressziós Skála (BDI) értéket kaptam. Ezekből az adatokból létrehoztam a becsült BDI időfüggvényét, mely a kutatók lehetséges depressziójának súlyosságát és annak változását mutatta meg. Összehasonlítottam a kapott eredményeket a kutatóállomáson készített, állapotfelmérő űrlapokból kinyert, a kutató hangulati állapotát tükröző adatokkal.

Mind a BDI értékek, mind az állapotfelmérő űrlapokból kinyert értékek szűk tartományban mozogtak, így nem tudtam kimutatni tendenciát köztük. A becsült BDI értékek tartósan senkinél sem lépték át az enyhe depresszió határértékét. A két skála közötti kapcsolat további kutatásokat igényel.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.