Python alapú IoT rendszer protokollkonverziókkal

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Cinkler Tibor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Szakdolgozatom célja megvizsgálni a Python programozási nyelv szerepét és lehetőségeit az IoT rendszerek fejlesztésében. Vizsgálataim során kitérek a Python alapú rendszerek előnyeire és hátrányaira, illetve elemzem a Python alapú mikrokontrollerekben rejlő lehetőségeket is. A dolgozatban kitérek az egyik legnépszerűbb, MicroPython értelmezővel rendelkező mikrokontroller, a FiPy tulajdonságaira, és megvizsgálom használhatóságát ipari IoT alkalmazásokban.

Szakdolgozatom további célja egy olyan IoT megoldás fejlesztése és bemutatása, melyben több, egymástól eltérő, IoT alkalmazásokban gyakran használt vezetéknélküli kommunikációs technológiát használó eszköz képes együttműködni, egyetlen rendszerbe ágyazódni. Ennek megvalósulására egy olyan rendszert készítek el, amelyben egy központi egység képes a különböző technológiák közötti átjárás biztosítására. Választ kívánok adni arra a kérdésre is, hogy a FiPy eszköz képes-e ennek a központi egységnek a feladatainak ellátására, illetve bemutatom, hogyan lehet az eszközt hagyományos, szenzor adatokat biztosító eszközként felprogramozni.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.