QAD EA és az EAM karbantartó modul integrációjának fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szikora Béla
Elektronikai Technológia Tanszék

Szakdolgozatomban a QAD Inc. vállalatirányítási rendszerével, és annak egy speciális, az eszközök karbantartási szükségleteit kezelni képes modullal foglalkozom. Ennek során bemutatásra kerül a QAD Enterprise Application, (QAD EA) rendszer és a hozzá tartozó, a karbantartásokért felelős QAD Enterprise Asset Management (QAD EAM) modul.

Bevezetésben ismertetem a vállalatirányítási rendszerek célját. Azon belül is a gyártásban résztvevő berendezéseink állapotának fontosságát, majd vázolom azokat az elvárásokat, amelyeket az ipar támaszt az ilyen rendszerek felé.

Ezután, részletes bemutatásra kerülnek a QAD EA gyártást támogató folyamatai, különös tekintettel az elvégzett munka lejelentésének módjára. Áttekintem azokat a funkciókat, melyek során olyan információ állhat elő, amiknek segítségével pontosabb képet kaphatunk, a gyártást végző eszközeink állapotának változásáról. Ezt követően ismertetem, a QAD által most is használt különálló karbantartó rendszert, megvizsgálom, melyek azok a folyamatok, amiknek mindenképp szerepelniük kell egy ilyen modulban. Végül leírom a QAD EA és az EAM között jelenleg fennálló kapcsolatot.

A következő fejezetekben, bemutatásra kerül a gyártási rendelések lejelentésének folyamata, amin keresztül nyomon tudjuk követni az eszközeink elhasználódásának mértékét.

Megterveztem és megvalósítottam a QAD EA-ban definiálható gyártóeszközök, gépek, homogén gépcsoportok elhasználódását számszerűen nyomon követő funkciót, valamit a küszöbértékek elérésekor szükségessé váló – előre definiált – karbantartási rendelések automatikus kibocsátását. Ennek kidolgozása során, ismertettem a fontosabb döntéseket befolyásoló érveket, és részletesen kidolgoztam a legjobbnak vélt megoldást. Végül az elkészült programokat előre definiált teszteknek vetettem alá, hogy meggyőződhessek működésük helyességéről, és hogy teljesítik-e azokat az elvárásokat, amiket korábban megfogalmaztam.

A dolgozat végén összegzem az elért eredményeket, és javaslatot teszek miként lehetséges a továbbiakban a karbantartási modul funkciójának bővítése.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.