QAD Enterprise Applications vállalatirányítási rendszer konfigurálása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szikora Béla
Elektronikai Technológia Tanszék

A diplomaterv ismerteti egy közép- és nagyvállalatoknak szánt vállalatirányítási rendszer konfigurációs és testre szabási lehetőségeit. A lehetőségek bemutatására választott szoftver a QAD Enterprise Applications, az amerikai QAD Inc. fő terméke. Az érintett témakörök három csoportba sorolhatók: alapbeállítások, folyamatokat befolyásoló beállítások és egyedi igények kiszolgálása.

Az alapbeállítások körébe elsősorban a rendszeradminisztrátori paraméterek tartoznak, ezek egy rendszer használhatóságának fő pillérei. Ide sorolandók a felhasználók beállításai, a jogosultságok és minden, a vállalatirányítási rendszer alapvető működését befolyásoló beállítás.

A folyamatokat befolyásoló paramétereket és adatokat két részre bontva ismerteti a dolgozat, pénzügyi és logisztika bontásban. A logisztikai területhez tartozik minden, a készlet- és partnerkezeléssel kapcsolatos művelet. Készletezési beállítások, beszerzési és vevői rendelések, szállítmány- és számlabeállítások, vevők és szállítók adatai. A pénzügyi terület felelős a pénzmozgás-követésért és nyilvántartásért. A rendszerben elvégzett tranzakciók könyvelési rekordot generálnak, így a könyvelést nem szükséges manuális elvégezni. Természetesen a részben automatikusan, részben manuálisan készülő adathalmaznak is meg kell felelnie a törvényi előírásoknak, ezért a pénzügyi vezérlés kiemelten fontos részét képezi a rendszer paraméterezésének.

Az egyedi igények kiszolgálása történhet beépített eszközök segítségével, vagy egyedi programok fejlesztésével. A beépített eszközöket használva áttekinthetőbbé tehetjük a sok adattal dolgozó menüpontokat a felhasználók számára, támogathatjuk a munkájukat aktív workflow ábrák készítésével. Az operatív szinttől egészen a felsővezetői döntéshozatalig segítségünkre lehetnek az egyéni lekérdezések és keresők. A rendszer standard működését befolyásoló egyedi fejlesztések jellege nagyon széles skálán mozog, a vállalati működéshez elengedhetetlenül szükséges programoktól egészen az egyes felhasználók speciális igényeit kielégítő programokig.

A diplomaterv egy fiktív vállalat – a Cimco Logisztikai Kft. – modelljét írja le, és valósítja meg a QAD Enterprise Applications vállalatirányítási rendszerben. Az elvégzett konfigurációs beállítások mind figyelembe veszik a Kft. ügyviteli folyamatait és igényeit, így biztosítva a rendszer használhatóságát, és a felhasználók elégedettségét. Ahol nem elég a paraméterezés és a törzsadatok megfelelő feltöltése, ott részben a beépített eszközök segítségével, részben egyedi fejlesztéssel bővített a modell megvalósítása. Az egyedi fejlesztések a Progress adatbázisára épülő, annak saját, negyedik generációs programnyelvén implementáltak.

A mintapéldák az elvégzendő beállításokat, adatfeltöltéseket és az adatok helyességének a vállalati életben gyakori ügyviteli folyamat segítségével történő ellenőrzését foglalják magukban. A referencia-adatbázisok tartalmazzák az egyes fejezetek mintapéldáinak megoldását, és megfelelő alapot biztosítanak a következő fejezet feladatainak elvégzéséhez.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.