QoS megoldások analízise OpenFlow hálózatokban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gulyás András
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Napjaink hálózatain a legkülönfélébb forgalmak jelennek meg. Természetesnek vesszük, hogy internetes oldalakat böngészünk, miközben tarthatjuk a kapcsolatot ismerőseinkkel, vagy akár videókat nézünk. A számítógépes hálózatok megalkotásánál ezzel a változatos forgalomigénnyel még nem számolhattak, így utólag kellett kidolgozni eljárásokat arra, hogy lehetővé tegyék az olyan újabb igények kielégítését, mint például a nagyméretű fájlok átvitele és akár ezzel egyidőben multimédiás tartalmak megtekinthetősége is.

Bár a technológia rengeteget fejlődött, a változó felhasználói szokások mellett még a leggyorsabb kapcsolattal rendelkező szolgáltatók számára is nehézséget jelenthet, ha egyszerre szeretnének valamilyen valós idejű, például VoIP videokonferencia szolgáltatást biztosítani a felhasználóknak a már említett igények mellett. Ilyen esetekre dolgozták ki a QoS, azaz a Quality of Service megoldásokat, melyek lehetővé teszik, hogy egy adott szolgáltatásnak garantáljunk valamilyen sávszélességet, illetve késleltetést a hálózaton még akkor is, ha számos más forgalom van jelen.

Szakdolgozatom célja, hogy QoS megoldások lehetőségeit vizsgáljam OpenFlow hálózatokon. Az OpenFlow egy nyílt szabvány, amely lehetővé teszi, hogy egy switch legalapvetőbb csomagtovábbítási mechanizmusait is megváltoztassuk, anélkül, hogy a gyártónak fel kéne fednie saját hardverének működését. A szabványt folyamatosan bővítik új lehetőségekkel, melyek közt egyaránt vannak kötelezően támogatandó, és opcionális szolgáltatások. Egy OpenFlow-t támogató eszközön ezáltal több lehetőség is elképzelhető QoS biztosítására, ezekre dolgozatomban külön kitérek.

Az analízis elvégzéséhez létrehoztam egy tesztkörnyezetként egy kisebb hálózatot. Ezen implementáltam egy módosított OpenFlow kontroller és egy switch segítségével a QoS csomagtovábbítást, és a kapott eredményeket elemezhettem. Végül létrehoztam egy felhasználóbarát felületetet, amelyen beállíthatóak az egyes eszközök tulajdonságai.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.