REST szolgáltatások automatikus generálása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Simon Balázs
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Napjaink nagyvállalati igényei, valamint a modern ember számítógép- és internethasználattal kapcsolatos szokásai hívták életre a manapság egyre népszerűbb és elterjedtebb szolgáltatásorientált architektúrákat (SOA) [5]. A vállalati szféra növekedése, az egyre bővülő IT-s igények és a mobil eszközök használata egyre inkább az elosztott, többkomponensű rendszerek megalkotását tette szükségessé.

A technológia rohamos fejlődésével az internethasználat és ennek egyik legismertebb szolgáltatása, a World Wide Web, azaz a világháló került az összetett igények és megoldások fókuszába.

A webszolgáltatások komponenseinek fejlesztése során gyakran találkozunk olyan ismétlődő, időigényes feladatokkal, amelyek automatikus generálása jelenleg nem, vagy nem elég hatékonyan, esetleg túlságosan bonyolultan megoldott. A WSDL [9] leírások is sokszor redundánsak, a JAX-WS [18] és WCF [22] megoldások is tovább egyszerűsíthetők, a komponensek közötti kommunikáció kialakítása gyorsabbá tehető. Az API-k egy absztraktabb szintre emelésével gyorsabbá, automatizálhatóbbá alakítható a webszolgáltatások leírása és implementálása.

Ehhez egy megfelelő absztrakciós szintű komponensleíró nyelvre és egy kódgenerátor eszközre van szükség, amely ebből az absztrakt, egyszerűbb leírásból legenerálja a megfelelő kódokat, azaz a komponensek vázait, az interfészeket, leírásokat, és mindent, ami a fejlesztő közvetlen beavatkozása nélkül, automatizált módon előállítható. Az Irányítástechnika és Informatika Tanszéken kialakított SOAL nyelv és keretrendszer pont ezt a célt szolgálja.

Ezen szakdolgozat célja egyrészt, hogy röviden és általánosan, valamint platformfüggően bemutassa a webszolgáltatások felépítését és működését, különös tekintettel a SOAL keretrendszerre és generátorára. A szakdolgozat célja ezen felül, hogy ismertesse a REST [13] technológiát, valamint bemutassa egy REST szolgáltatások generálására alkalmas SOAL modul fejlesztésének és tesztelésének lépéseit.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.