RFID címke kialakításának technológiai vizsgálata biológiailag lebomló áramköri hordozón

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Géczy Attila
Elektronikai Technológia Tanszék

A diplomamunkám azt a problémakört vizsgálja, hogy alkalmazhatóak e hordozóként a biológiailag lebomló anyagok RFID címke gyártásához. A 21. század egyik legfontosabb problémaköre a környezetünk megóvása. Mivel az elektronikai ipar az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat, ezért elengedhetetlen, hogy meggondoljuk, milyen felhasznált anyagokkal tudnánk legkisebb mértékben terhelni környezetünket. A munkám során körültekintően vizsgáltam a biológiailag lebomló anyagok témakörét és kiválasztottam azt a típusú alapanyagot, amelyik leginkább alkalmas lehet a használni kívánt technológiák esetében. A választott anyag a cellulóz-acetát (CA) lett, ami a korábbi tanszéki kísérletek alapján a legalkalmasabbnak tűnt a feladatom végrehajtásához. A 13,56 MHz-es RFID szabványrendszert választottam a kísérletsorozat alapjául, a kísérletekhez megfelelő tulajdonságaiból kiindulva. Vásárlásra került egy RFID olvasó és kártya (etalonként funkcionált), amelyek az említett szabványrendszer szerint működnek. Az etalonkártya pontos tanulmányozása után próbáltam azt reprodukálni a technológia adta lehetőséggel a már említett CA hordozón. A CA hordozóra épített kártya paramétereit megterveztem, a hordozót legyártottam, majd a tanszéki laborban elkészítettem a CA hordozón megvalósított RFID antennát, amire beültettem és beforrasztottam az etalonkártyában is használt chipet. A tesztelést a beszerzett RFID olvasó segítségével végeztem. A mérési és tesztelési eredmények alátámasztják, hogy a kártya az etalonkártyával megegyezően működik. A tesztelést kiegészítettem az antenna széleskörű méréseivel. A kísérletsorozatom bizonyítja azt, hogy a továbbiakban érdemes megfontolni azokat a lehetőségségeket, ahol a biológiailag lebomló anyagokat számításba lehet venni az elektronikai felhasználások alkalmával, ezzel nagymértékben csökkentve az esetlegesen környezetbe kikerülő káros anyagok mennyiségét.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.