RSOA modullal kialakított WDM-PON hálózat szimulációs vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gerhátné Udvary Eszter
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Az egyre növekvő sávszélesség igény kielégítésére új, egyre nagyobb kapacitású hozzáférési hálózatok fejlődnek ki. Ezek közül a legfontosabb az optikai átviteli hálózat, amely arra törekszik, hogy a lehető legközelebb vigye az üvegszálat a végfelhasználóhoz. Jelen dolgozat egy új technológia kifejlődését célzott segíteni, olyan módon, hogy a technológiai megvalósítás előtti szimulációk során következtetni enged a technológia alkalmazhatóságára, olyan esetben is, amikor a valós körülmények nem engedik meg a tényleges mérést infrastruktúra, működés veszélyeztetése, vagy hozzáférés híján.

Az elektromos eszközök adatfeldolgozó sebessége problémát okoz az egyre nagyobb kapacitás elérése érdekében. A tisztán optikai átvitel erre megoldást nyújt, de még nem elég kiterjedt. Ezen szakdolgozat célja egy olyan eszköz bemutatása és alkalmazhatóságának vizsgálata, amely az optikai tartományban végez modulációt és erősítést egyben. A reflektív félvezető optikai erősítő (Reflective Semiconductor Optical Amplifier, RSOA) gyorsabbá teszi a működést a hozzáférési hálózat felfele irányában, olyan módon is, hogy össze lehet vonni a modulátor és az erősítő, vagy adó elemeket. Az eszköz nagy előnye, hogy a bejövő jelet modulálja, reflektálja és erősíti. A kérdés az, hogy milyen hatékonysággal teszi ezt. A dolgozatban méretezem az eszköz szimulációs viselkedését a valós mérésekhez és vizsgálom a hozzáférési optikai hálózatbeli alkalmazhatóságát.

A szakdolgozat három fő részből áll, az első rész az irodalomkutatás, amely során átveszem a szakirodalomban tárgyalt főbb optikai hozzáférési hálózatok architektúráit és technológiai megvalósításukat. A második részben megvizsgálom az RSOA működési elvét és szimulációs modelljét, méretezem egy kolléga által mért eredmények és az eszköz adatainak alapján, amit a mellékletben csatolok. A harmadik részben az átviteli hálózatban szimulálom az eszközt és tulajdonságait, valamint ezek alapján értékelem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.