Rádió frekvenciás anyagparaméter mérés

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Nagy Lajos
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A dolgozat szigetelő anyagok komplex permittivitásának szabadtéri, transzmissziós módszerrel való mérésével foglalkozik. A vizsgálat további része volt a komplex permittivitás viszonyának megállapítása a vizsgált anyag sűrűségével és nedvességtartalmával.

Az elektromágneses paraméterek vizsgálati módszereinek áttekintése után bemutatásra kerül a dolgozat során alkalmazott szabadtéri mérés és annak egyszerű, síkhullámú terjedést feltételező fizikai modellje. A 2,4 GHz-en végzett méréshez egy-egy mikrosztrip és biquad antennapár, a mérési elrendezés modellezéséhez Ansoft HFSS-ben háromdimenziós végeselemes szimuláció készült. Eredményként homokra és faanyagra végzett mérések adatai, a mérésekre vonatkozó analitikus és numerikus számítások kerültek közlésre.

A használt eszközök és az alkalmazott összeállítások segítségével a kitűzött feladatot csak részben sikerült megoldani. A bemutatott mérések és szimulációk, illetve az ezekből levont következtetések azonban tanulságosak egy tervezendő mérési összeállítás elkészítéséhez.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.