Rádiófrekvenciás feszültségvezérelt R-C oszcillátor tervezése CMOS technológián

OData támogatás
Konzulens:
Kovács Zoltán György
Elektronikus Eszközök Tanszéke

Napjaink elektronikus készülékeinek igen fontos alkotóelemei a különféle PLL áramkörök. Diplomatervem témája egy, az ezekben a PLL-ekben használható VCO áramkör tervezése.

Dolgozatom első részében részletesen bemutatom a PLL áramkörök működését, az oszcillátorok elméleti hátterét, osztályozását, a hangolható oszcillátorok főbb jellemzőit, megvalósítási módjait, majd az oszcillátorok zajának elméleti hátterével és alkalmazásokra gyakorolt hatásával foglalkozom.

Ezután bemutatom egy ring és egy Wien-hidas oszcillátor tervezésének menetét elvi kapcsolási rajz szinten, kitérve a méretezés kérdéseire és az áramköri tervek szimulációval való ellenőrzésére. A szimulációs eredmények birtokában kiválasztom a megvalósítandó topológiát. Ezt követően elméleti szinten, magas-szintű modellezés segítségével vizsgálom a Wien-hidas oszcillátor nemlinearitásának hatását a fáziszajra.

Végül részletesen bemutatom a Wien-hidas oszcillátor fizikai (layout) tervezésének menetét és az elkészült layoutot, majd ellenőrzöm annak gyárthatóságát.

Az áramkört 180nm-es CMOS technológiára terveztem, CADENCE tervezőrendszer felhasználásával. A szimulációkat a SPECTRE programmal végeztem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.