Raktárlogisztikai monitorozás optimalizálása SAPUI5 és SAP HANA alapokon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Martinek Péter
Elektronikai Technológia Tanszék

A mai világban az olyan cégeknek, melyek több raktárral vagy raktárak sokaságával ren-delkeznek szinte nélkülözhetetlen az anyagkészlet nyilvántartása és ezek folyamatos monitorozása. Ebben a feladatban segítséget nyújt az SAP EWM rendszer monitorozó komponense, melynek segítségével nyomon tudjuk követni, hogy az egyes termékeink éppen merre tartózkodnak. Gyakran szüksége lehet a menedzsereknek vagy éppen a rak-tárvezetőknek olyan információkra, hogy egy adott raktárt elhagyó útvonalhoz, mely áruk vannak rendelve és ezek hol tartanak, ezzel is gyorsítva az állomásozó, bepakolásra váró járművek idejét. Ezen információk kinyerésére az EWM rendszerben található Loading Workload per Route nyújt segítséget. Sajnálatos módon viszont egy ilyen le-kérdezés akár 30-40 percet is igénybe tud venni, függetlenül a feldolgozandó adat nagy-ságától, mely jelentős anyagi kieséseket tud okozni az adott cégnek.

A szakdolgozatom első részében bemutatásra kerül az SAP EWM rendszer és a hozzá tartozó Loading Workload per Route komponens. Továbbá ismertetésre kerül az EWM Live, mely egy olyan új alkalmazást takar, aminek segítségével a raktárt monitorozó le-kérdezések tized annyi idő alatt kinyerhetőek, mind ezt valós időben.

Ezt követően az olvasó betekintést nyerhet az EWM Live által használt technológiákról. Az egyik fő építőeleme a SAP HANA, aminek segítségével nagyméretű adathalmazon az információk valós időben kérhetőek le. A másik fő technológia pedig a SAPUI5, ami a kapott eredményeket egyfajta web alkalmazásként képes a számítógépre, telefonra valamint tabletre megjeleníteni.

A harmadik részben ismertetésre kerül hogyan is épül fel a SAP HANA rendszerben a Loading Workload per Route, és az újonnan felépített modell mennyivel gyorsabb adat-elérést tud biztosítani a korábbi EWM verzióval szemben. Ennek a tesztelése nagyobb mennyiségű tesztadattal történik meg.

Végezetül az utolsó részben egy SAPUI5 web alkalmazás kerül bemutatásra, mely egy OData szolgáltatás segítségével a SAP HANA által kinyert adatok megjeleníthetőek lesznek az alkalmazás keretein belül.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.