Rasberry PI/Titan alapú automatizált tesztkeretrendszer fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Erős Levente
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A tesztelés elidegeníthetetlen részét képezi azon fejlesztési folyamatoknak melyek kere-tei közt napjaink komplex informatikai rendszerei készülnek. A tesztelés során fény de-rül a rendszer legtöbb hibájára, mielőtt az éles környezetbe kerülne. A rendszer hibáinak javítása kevesebb költséggel jár a fejlesztés korai szakaszában, így nem lehet elég korán elkezdeni annak tesztelését. Bizonyos rendszerek esetén az üzembehelyezését követően nincs mód a rendszer hibáinak javítására. Ilyen rendszereknél fokozott figyelmet kell fordítani a megfelelő tesztelésre. A Puli Space Hungary által készített holdjáró – mely-nek tesztelésének segítése a dolgozat fő motivációja – is ezek közé a kritikus rendszerek közé tartozik. A Puli nevezetű holdjáró legkisebb hibája is útjának végét jelentheti a Holdon, melyben a Puli Space csapatának majd egy évtizedes munkája van.

E szakdolgozat keretein belül bemutatok egy – a problémára tervezett – tesztnyelvet és a hozzá készült rendszer egy lehetséges megvalósítását, mely az adott nyelven készült tesztet futásidőben értelmezi és végrehajtja. A dolgozatban ismertetem a rendszer terve-zési, implementálási és tesztelési szakaszának egyes részleteit. Az elkészült keretrend-szer jelentősen megkönnyítheti későbbiekben a fent említett és ahhoz hasonlatos eszkö-zök tesztelésének munkáját, ugyanakkor dolgozat keretein belül a rendszernek csak egy szűk funkcionalitással rendelkező része került megvalósításra, mely elegendő a rendszer működésének demonstrálására.

A bemutatott keretrendszer működése teljesíti a rendszerrel szemben támasztott köve-telményeket, a fejlesztése közben szerzet tapasztalat segíthet a felmerült alternatív meg-oldások megvalósításában és értékelésében.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.