Reflektív és In-line félvezető optikai erősítő vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gerhátné Udvary Eszter
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Az optikai hálózatokban kritikus, hogy a különböző diszperziók és csillapítások ellenében milyen távolságokra tudjuk eljuttatni a hasznos adatokat vivő optikai jeleket. Ezen távolságok növeléséhez a rendszerekben elsősorban optikai erősítőket használunk. A diploma során irodalomkutatást végeztem és megvizsgáltam a félvezető alapú optikai erősítők családjába tartozó erősítők két változatát, a SOA-t (Semiconductor Optical Amplifier) és RSOA-t (Reflective Semiconductor Optical Amplifier).

A dolgozatban számos szempontrendszer szerint vizsgáltam meg a félvezető alapú optikai erősítőket külön-külön és egymással összehasonlítva is:

- megvizsgáltam milyen összefüggésben áll a zajspektrum és zajteljesítmény az erősítőkre kapcsolt előfeszítésekkel, illetve az erősítők hőmérsékletével.

- az optikai erősítést hasonlítottam össze az előfeszítési áramok és bemeneti optikai teljesítmények függvényében

- az optikai erősítések hullámhosszfüggését mutattam be, különös tekintettel az optikai sávszélesség összefüggéseire a munkaponti árammal és a bemeneti optikai teljesítménnyel

- a modulációs sávszélesség kapcsolatát vizsgáltam az előfeszítési árammal és bemeneti optikai teljesítménnyel

A vizsgálatok pontos elvégzéséhez és a mérési pontok számosságának növelése érdekében automatizált méréseket hoztam létre. Ezeket a méréseket a HP VEE (Hewlett Packard Visual Engineering Enviroment) eszközzel valósítottam meg.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.