Reflektív félvezető optikai erősítő alapú, hullámhosszosztásos, passzív optikai hálózat vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gerhátné Udvary Eszter
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Az optikai hálózatok jelentősége a távközlési rendszerekben egyre nagyobb. A 70-es évek óta, amikor először sikerült távközlési célokra használható fényvezető szálakat előállítani, a fénytávközlésben megvalósítható maximális bitsebesség évről évre egyre jelentősebb mértékben növekszik.

A jelenleg alkalmazott technológiák már kiforrottak, szabványosítottak. Fontos kérdés azonban a továbbfejlesztés iránya, a megfelelő technológia kiválasztása, az optimális topológia és hálózati struktúra kialakítása.

Új megoldás az egyszerűsített hálózatok fele a hullámhosszosztásos passzív optikai hálózatok (WDM PON) használata, amelyek képesek alkalmazkodni a megnövekedett forgalomhoz és az új applikációk sávszélesség igényéhez. A WDM PON technológia optikai pont-pont kapcsolatot biztosít egyszerre több felhasználó számára. Ez megoldást jelent a bonyolult időosztási és teljesítményosztási problémákra, amik az időosztásos passzív optikai hálózatoknál (TDM PON) jelentkeznek. Költséghatékonyság érhető el WDM PON esetén színfüggetlen (colorless) adók végberendezésbe (ONU-ba) építésével, hiszen így elhagyhatóak az adók tartalék hullámhosszai.

A reflektív félvezető alapú optikai erősítők (RSOA) teljesítik a WDM PON-okban lévő alacsony költségű színfüggetlen adókkal szemben támasztott követelményeket: bármely hullámhosszon működtethetőek, nagyon alacsony polarizációs függőséget mutatnak és közvetlenül modulálhatóak, kisméretűek, kis fogyasztásúak, költséghatékonyak ráadásul beiktatási csillapítás helyett optikai erősítéssel rendelkeznek, amely kompenzálja a kétszeres úthossz miatt fellépő kétszeres optikai csillapítás hatását.

Az RSOA-k legnagyobb hátránya a korlátos modulációs sávszélességük.

A diplomamunkám során megismerkedtem a hullámhosszosztásos rendszerekkel, megvizsgáltam előnyeiket, hátrányaikat. Megvizsgáltam a reflektív félvezető alapú optikai erősítő működését és felépítését, illetve hogy hogyan lehet az RSOA-t intenzitás modulátorként használni.

Szimulációs vizsgálatokkal igazoltam, hogy a fázismodulált komponens egy megfelelően beállított szűrő segítségével intezitásmodulációs komponenssé konvertálható, valamint, hogy a konverzió alkalmazásával növelhető a rendszer modulációs sávszélessége. A szimulációim eredményét mérésekkel is igyekeztem alátámasztani.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.