Relációs adatbázisok elérése aszinkron módon a Grails keretrendszerből

OData támogatás
Konzulens:
Imre Gábor
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Az internetes szolgáltatások széleskörű elterjedésével megváltoztak az elvárások azokkal a

rendszerekkel szemben, amik ezeket a szolgáltatásokat nyújtják. Nagy kihívást jelent olyan

rendszereket tervezni, amik képesek nagy mennyiségű egyidejű kérést kiszolgálni, és mind-

ezt erőforrás-gazdaságos módon teszik. Diplomamunkám olyan Java-t használó webal-

kalmazásokat vizsgál, amelyek szolgáltatásaikat relációs adatbázisok elérésével nyújtják.

Konkrétan a Grails webes keretrendszerben készült alkalmazásokat veszem számba.

Blokkolásmentes Input/Output műveleteket használó alkalmazások a felhasznált oper-

ációs rendszer szálak számának csökkentésével próbálják erőforrásigényüket mérsékelni. A

dolgozat első fejezetében kifejtem mit jelent a blokkolásmentes IO, és hogyan valósítja

meg ezeket a műveleteket a Linux operációs rendszer. Ezután megvizsgálom az operációs

rendszer szálakat, mint az egyidejű kérések kiszolgálásának de facto eszközét a legtöbb

népszerű programozási nyelvben. Áttekintem a szolgáltatásokat, amelyeket nyújtanak, és

azt, hogy az operációs rendszer szálak számának csökkentése hogyan lehet jó hatással egy

programra.

A harmadik fejezetben megvizsgálom milyen alternatívák helyettesíthetik az operációs

rendszer szálakat, hogyan működnek, milyen programozási modellt nyújtanak, és milyen

erőforrás-karakterisztikáik vannak a szálakhoz képest.

Miután számba vettem a különböző modelleket, kiválasztok egyet, melynek segítségével

készítek egy Grails alkalmazást, hogy megismerjem a gyakorlatban is az alternatív mo-

dellek előnyeit és hátrányait. Ezután megmérem a teljesítmény és erőforrás-használati

karakterisztikáit az operációs rendszer szálaknak, illetve az általam választott alternatív

modellnek. Végül összefoglalom az eredményeimet és tapasztalataimat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.