Rendelkezésre állás szimulációs vizsgálata fogyasztáskritikus fix-mobil konvergens (FMC) hálózatokban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Cinkler Tibor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A disszertációmban az FMC hálózatok rendelkezésre állását rontó tényezőkkel foglalkozom, illetve megvizsgálom milyen lehetőségeink vannak ezeknek a körülményeknek a megszüntetésére. Ismertetem a szakirodalomban található fogyasztásra, illetve átkapcsolási és bekapcsolási időre (boot) vonatkozó adatokat. Továbbá áttekintem a hálózatok rendelkezésre állásának meghatározásához használt módszereket, illetve mérőszámokat. Vizsgálataimhoz felhasználtam egy C++-ban írt szimulátort, amit kiegészítettem egy rendelkezésre állást meghatározó programmal, ami egy fájlból beadott tetszőleges hálózatnak kiszámítja a rendelkezésre állási (availability) értékét. Ezzel együtt a hálózatban mozgó felhasználók rendelkezésre állását is meghatározza. A szimulációk hitelességének növelése érdekében felhasználtam a szakirodalomból gyűjtött adatokat. Szimulációkat végeztem annak megfigyelésére, hogyan alakul az egyes felhasználók rendelkezésre állása különféle hálózati topológiák, illetve hívásátadás (handover) típusok mellett. A disszertáció végén a szimulátor távoli futtatásának a lehetőségeit vizsgálom.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.