Rendszeridentifikáció mért jelekből

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kollár István
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A dolgozat a témája a zajjal illetve véletlen összetevőkkel rendelkező paraméterek statisztikailag lehetséges legpontosabb megbecslésével foglalkozik és a becslések frekvenciatartománybeli modellalkotásban való alkalmazásával. Az elméleti összefoglalás a valószínűségszámítás alapfogalmainak és a leggyakrabban előforduló eloszlásfüggvények bemutatásával kezdődik. Ismerteti a Fisher-féle pontszám és a Fisher –féle információs mátrix fogalmát, illetve azok kiszámítását a tárgyalt sűrűségfüggvényekre. Részletezi az elméletileg elérhető Cramér-Rao korlát felírásának módját, továbbá, hogy a kovariancia mátrix ismeretében ez a maximum likelihood becslés segítségével el is érhető. Ezt követően kerül sor a torzítatlan becslő felírásának tárgyalására normál eloszlású megfigyelésekre. A dolgozat második felében a frekvenciatartománybeli modellek és az arra alkalmazott maximum likelihood becslő algoritmus használatával foglalkozik. Rövid példán keresztül világít rá a mérési pontatlanságokra, és azok lehetséges leküzdésére a modellparaméterek becslése során.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.