Rendszerirányítási feladatok a szélerőművek üzemével kapcsolatban

OData támogatás
Konzulens:
Faludi Andor
Villamos Energetika Tanszék

A megújuló energiaforrásoknak a villamosenergia-rendszerbe való integrálása eltér a hagyományos, fosszilis tüzelőanyaggal működő erőművek működtetéséről. Diplomatervemben bemutatom az európai szélenergia hasznosítás jelenlegi állapotát, részletesen kitérve a magyarországi viszonyokra, valamint megvizsgálom a szélenergia integrálását egyszerűbbé tevő lehetőségeket.

Magyarország és Írország összehasonlításával megvizsgálom egy Magyarország be-épített teljesítményével nagyjából megegyező villamosenergia-rendszerrel rendelkező ország szélenergia termelésének adatait, ahol a szélerőművek részaránya a beépített teljesítményhez képest 18,15%, a magyarországi penetráció többszöröse.

A szélenergia integrálási költségei szorosan kötődnek a menetrend pontosságához, ezért bemutatom az előrejelzés módszereit, és ezek felhasználhatóságát a rendszerirányító számára. Az előrejelzések pontosításának elemzésével bemutatom, hogy egy neurális hálózatokon alapuló intraday szélenergia előrejelző rendszer hogy képes csökkenteni a menetrendtől való eltérést.

Az energia tárolása egy újabb alternatívát jelent a szélerőművek hatékonyabb integrációja szempontjából. A létező technológiák, és ezek már megvalósult alkalmazásainak bemutatása után eldönthető, hogy Magyarországon mely technológiák alkalmazását lenne érdemes megfontolni.

A szélerőművek szabályozásba való bevonásával csökkenthető a felhasznált kiegyenlítő energia. Megvizsgálom, hogy milyen lehetőségek vannak a szabályozásukra, ezeknek mik a technológiai feltételei. Spanyolország példáján keresztül bemutatok egy olyan villamosenergia-rendszert, ahol a szélerőművek is be vannak vonva a szabályozásba.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.