Rendszermodellezés és költségmodellek integrálása metamodellező rendszer használatával

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Mezei Gergely
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A szoftverfejlesztési projektek tervezésének sarkalatos pontja a projektek végrehajtásához szükséges idő és erőforrások pontos becslése, a fejlesztési folyamat lehető legkorábbi szakaszában. Ez az informatika folyamatos fejlődése miatt rendkívül nehéz feladat, mivel időbe telik egy új technológia azon jellemzőinek megismerése, amelyek alapján a fejlesztési költségek megállapíthatóak. Munkám során az evopro Innovation Kft-nél ezzel a problémával a gyakorlatban is szembesültem, mivel a cég elsősorban innovatív, új technológiák használatával készült szoftverek fejlesztését végzi, amelyek esetén a költségbecslést nem, vagy csak részben lehet korábbi tapasztalatokra alapozni.

A cég a projektek tervezési fázisában már korábban bevezette a SysML rendszermodellező nyelv használatát. Ennek célja elsősorban a tervezett rendszerek architektúrájának platformfüggetlen, egységes nyelven történő reprezentálása volt. Mivel az architektúra alapvetően meghatározza a rendszer költségjellemzőit, felmerült az igény egy olyan módszer kidolgozására, amellyel a rendszermodellekből ezek a jellemzők automatikusan kinyerhetőek.

A módszer megvalósításához a BME AAIT által fejlesztett VMTS metamodellező rendszert használtam fel. Az eszköz használatával rugalmasan megtervezhető tetszőleges nyelv, így akár a SysML is. Munkám első lépéseként ezt a rugalmasságot kihasználva alakítottam ki egy SysML modellező környezetet. A VMTS használatának legnagyobb előnyét azonban fejlett modellfeldolgozó képessége jelenti, amely segítségével a SysML nyelvű rendszermodellekből kinyerhetőek a költségeket befolyásoló jellemzők. A jellemzők kiválasztásához jó kiindulási alapot nyújtottak meglévő, nem modell alapon működő költségbecslési módszerek.

A dolgozatom első felében bemutatom, milyen módon alakítottam ki SysML nyelvű modellező környezetet a VMTS metamodellező eszközben. Ezután egy nem modell alapú költségbecslési módszert, a funkciópont analízist alapul véve kidolgozok egy olyan becslési módszert, amely a SysML nyelven készült rendszermodellek alapján határozza meg a tervezett rendszer költségét. Végül konkrét példákon demonstrálom a módszer működését, majd a becslések eredményei alapján értékelem a módszer gyakorlati használhatóságát.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.