Rendszertesztek jellemzőinek vizsgálata elosztott futási nyomok alapján

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Micskei Zoltán Imre
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A webalkalmazások növekedésével egyre nagyobb hangsúly helyeződik az ezeket kiszolgáló rendszerek skálázhatóságára és modularitására. Ezek a funkciók előtérbe helyezésével új architektúra paradigmák (pl. felhő és mikroszolgáltatások) terjedtek el komplex elosztott rendszerek fejlesztéséhez. Ezen rendszerek ellenőrzésére bevett eszközök az integrációs és rendszer tesztek. Azonban fontos feladat maguknak a teszteknek az ellenőrzése is, ám a hagyományos tesztelési módszerek kevéssé támogatják a dinamikusan változó, független, önálló komponensek alkotta rendszerek vizsgálatát. Az egyre nagyobb teret hódító elosztott nyomkövetési rendszerek képesek a komponensek közötti interakciók vizsgálatára. Ugyan elsődlegesen hibák helyeinek meghatározására használják ezeket az eszközöket, az általuk biztosított információk alkalmazhatók lehetnek a tesztelés támogatására is.

A szakdolgozatomban bemutatom az elosztott rendszerek fejlesztése és tesztelése kapcsán felmerülő nehézségeket, valamint a használatukból fakadó előnyöket egy minta rendszer létrehozása keretében. Ennek tervezése és implementálása folyamán figyeltem rá hogy egyrészt az iparban is használt szabványos megoldásokat alkalmazzak, másrészt hogy a rendszer elég bonyolult legyen különböző elemzések elvégzéséhez. Az elosztott rendszerek fejlesztésének és tesztelésének támogatására egy különálló elemző eszközt hoztam létre. Ahhoz hogy ez a rendszer használható legyen tesztek ellenőrzésére, először az erőforrás és API definíciók alapján épít fel egy modellt a vizsgált rendszerről, majd ezt egészíti ki a tesztek futásából származó elosztott nyomokból származó adatokkal. Ezen modell alapján a létrehozott alkalmazás különböző kimutatások generálásával tudja segíteni a rendszer fejlesztését és a tesztek kiértékelését.

Az elemző eszközhöz egy webalkalmazáson keresztül lehet hozzáférni, a vizsgált rendszer paraméterei és a létrehozott kimutatások HTTP API-n keresztül érhetők el. A kimutatások segítségével meghatározhatók a rendszer azon komponensei, amelyek nem lettek érintve a tesztelés folyamán, másrészről azok is, amelyek érintve lettek, de nem szerepeltek a definíciókban. Egy nagy elosztott rendszer esetén, több csapat által párhuzamosan fejlesztett komponensek esetén fontos a rendszer konzisztenciájának folytonos ellenőrzése. Továbbá az elemzett rendszer különböző szempontok szerinti ábrázolásai tovább könnyítik a hibák okának pontos meghatározását és a rendszer áttekintését. Az elkészült rendszer használatát a minta rendszeren keresztül mutatom be.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.