Repülő tűszondás vizsgálatok optimalizálása elektronikai gyártás ipari környezetében

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Géczy Attila
Elektronikai Technológia Tanszék

A szakdolgozatom célkitűzése a repülő tűszondás vizsgálóberendezések tesztprogramjainak optimalizálási lehetőséginek feltárása, megvalósítása és vizsgálata. Az áramkörön belüli tesztelés az elektronikai gyártás legelterjedtebb minőségbiztosítási módszere, ennek egy fajtája a repülő tűszondás vizsgálat. Amellett, hogy sokkal flexibilisebb tesztelési lehetőségeket biztosít a többi eljárással szemben, a legfőbb hátránya a hosszú tesztelési idő. A hatékonyság növelése mellett leginkább ennek csökkentése dolgozatom fő motivációja.

A teszteket és méréseket egy SPEA Multimode 4040 tesztberendezésen valósítottam meg, az ezek során használt tesztprogramokat pedig SPEA Leonardo Advanced szoftver segítségével generáltam. Ez a berendezés egy elektronikai gyárban volt üzembe helyezve, ezért vizsgálataimat közvetlenül ipari körülmények között volt lehetőségem megvalósítani. A tesztprogramok optimalizálása során végig szem előtt tartottam az elektronikai eszközök gyártásának minőségbiztosítási alapelveit és előírásait.

A dolgozatban általánosan bemutatom az elektronikai szereléstechnológiában alkalmazott ellenőrzési módszereket és felvázolom a repülő mérőszondás tesztelés tulajdonságait, eszközeit és működését. Az optimalizációs lehetőségeket a következő szempontok szerint vizsgáltam. A tesztprogram lépéseinek sorrend módosítása és elhagyása, guardolási folyamatok és mérési idők csökkentése, különböző pozícionálási stratégiák használata, mozgatható ellentartók elhagyása, electo-scan illetve optikai vizsgálatok hatása a tesztelésre. Az eredmények kiértékelése és a konklúziók levonása során bemutatom a kipróbált módszerek használhatóságát, határait és hatásait a repülő tűszondás vizsgálatra.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.