Részkisülések spektrumanalízise és detektálása UHF módszerrel

OData támogatás
Konzulens:
Cselkó Richárd
Villamos Energetika Tanszék

Az átviteli- és elosztóhálózati berendezések közül az alállomásokban található transzformátorok az energiaelosztási lánc legfontosabb és legdrágább elemei. Egy-egy meghibásodásnak komoly ellátásbiztonsági és gazdasági következményei lehetnek, ezért kiemelten fontos, hogy állapotuk online és offline diagnosztikai módszerekkel rendszeresen monitorozva legyen.

Az offline diagnosztika sok alapos vizsgálati lehetőséget foglal magába, azonban az eredmények kiértékelése lassú folyamat. Az online diagnosztika a helyszínen elvégezhető, folyamatos monitorozást valósítja meg, előnyei között szerepel, hogy egy esetleges meghibásodás jelei rögtön észrevehetők segítségével, a további meghibásodások előtt azonnal lehet reagálni. Az egyik hazánkban kevéssé elterjedt módszer az UHF tartományban történő részkisülésmérés, melynek segítségével a szigetelés kezdeti hibái detektálhatók és lokalizálhatók.

A szigetelőolajok frekvenciafüggő viselkedése miatt a mérési módszer tökéletesítése céljából fontos a részkisülések spektrumának meghatározása, illetve az olajban történő elektromágneses jelterjedés megismerése. Ezen vizsgálatok tökéletesítésével a hibahely meghatározása is pontosabb lehet.

Dolgozatom célja, hogy rávilágítsak a transzformátor diagnosztika fontosságára, bemutassam az UHF módszer során fellépő nehézségeket és ezek megoldási lehetőségeit. A részkisülések spektrumának meghatározására mérési elrendezést terveztem.

Munkám másik részében mérőcella segítségével meghatározom az olaj permittivitásának frekvenciafüggését és a frekvenciatartománybeli jelleggörbéket.

A mért értékek segítségével a későbbiekben a kutatás tovább folytatható a részkisülés pontosabb helymeghatározása irányába.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.