Részletörés mérés, mint a kábelszerelvények diagnosztikai eszköze

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Tamus Zoltán Ádám
Villamos Energetika Tanszék

A villamosenergia elosztásában fontos szerepe van a középfeszültségű kábelvonalaknak. Meghibásodásuk nagyszámú fogyasztó kiesését okozhatja, mely során számottevő anyagi kár keletkezhet. Megfelelő diagnosztikai módszerek alkalmazásával a kialakulóban lévő hibák felismerhetőek, tervezett karbantartással vagy cserével megakadályozható egy esetleges üzemzavar. Dolgozatom második fejezetében áttekintem a legelterjedtebb középfeszültségű kábeldiagnosztikai eljárásokat.

A statisztikai eredmények szerint a kiesések jelentős részét a kábelvégelzárók és kábelösszekötők meghibásodásai okozzák. Ezek meghatározó többsége szerelési hibákra vezethető vissza, amelyek egy része megfelelő üzembe helyezési vizsgálatokkal felismerhető, a javítás a helyszínen elvégezhető.

A kábelszigetelések meghibásodását gyakran a részleges kisülések okozzák, melyek nem hidalják ugyan át az elektródaközt, azonban lokálisan roncsolják a szigetelést, idővel zárlatot eredményezhetnek. Dolgozatom harmadik fejezetében a részleges kisülések elméleti alapjait mutatom be, majd áttekintem a leggyakrabban alkalmazott részkisülés-vizsgálati módszereket.

Az akusztikus részletörés mérés előnye, hogy használható a kábel üzembe helyezésekor elvégzett feszültségpróba alatt, valamint normál üzemi körülmények során (online vizsgálat). A módszer érzéketlen az elektromágneses zajokra, ami helyszíni mérések során fontos tulajdonság. A dolgozatom negyedik fejezetében a részletörések akusztikus vizsgálati módszerének elméletét mutatom be, kitérve a laboratóriumi mérések során használt műszer működésére.

Laboratóriumi mérések során hibás kábelszerelvényeket vizsgáltam akusztikus és konvencionális részletörés-vizsgáló módszerrel. A vizsgált mesterséges hibák a területen dolgozó szakemberek által tipikusnak nevezett szerelői hibák voltak. A mérések kiértékelését a hatodik fejezet tartalmazza.

A mérések célja az akusztikus részletörés mérés használhatóságának megállapítása volt, vizsgálva a módszer érzékenységét, esetleges korlátait. A hetedik fejezet az eredmények értékelését tartalmazza.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.