Rezonáns elektromágneses vezetéknélküli energiaátvitel érzékenységvizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Pávó József
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A dolgozat legfőbb célja a manapság egyre inkább terjedő, új vezetéknélküli elektromos energiaátviteli módszer toleranciavizsgálata. Egy ilyen rendszer adó és vevő elemei tekercsek, melyek azonos rezonanciafrekvenciájúak. A köztük végbemenő jelenség neve rezonáns mágneses csatolás.

A gyakorlati vizsgálatok előtt a meghatározó fizikai jelenségeket mutatom be. Ezek a vizsgált rendszer esetében nehezen megfoghatóak, ezért egyszerűbb, szemléletes példákon keresztül ismertetem őket.

A munka részét képezi az ilyen rendszerek tervezését segítő és lehetővé tevő formalizmusok megismerése és bemutatása. Ezek közül a két leglényegesebb a csatolt móduselmélet, mely egy általános leírási módja a gyenge csatolásban lévő oszcillátoroknak, valamint az elektromágneses hullámok szimulációján alapuló modellezési eljárás.

Az érzékenységvizsgálat elvégzéséhez különböző programok készültek a geometria bevitelére, a paraméterek változtatására és a kiszámolt eredmények feldolgozására. Mindez MATLAB környezetben történt a kézhez kapott térszámító program felhasználásával együtt.

A vizsgálatok tárgyát elsősorban a gyártási bizonytalanságok és a pozicionálás pontatlansága által okozott hatásfokbeli változások megismerése képezi. Ennek érdekében különféle geometriai változtatások esetére végeztem számításokat, melyeket aztán rendszereztem és kiértékeltem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.