Riportfejlesztés: az interjútól az implementációig

OData támogatás
Konzulens:
Marton József Ernő
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

KIVONAT

Üzleti intelligencia és adatelemzés iránt érdeklődő gazdaságinformatikus hallgatóként a célom egy olyan feladat választása volt, amivel fejleszthettem a tudásom adatriportolás illetve riportoló eszközök terén. Szerettem volna olyan valós problémát megoldani a diplomamunkám során, ami kapcsolódik mind a felhasználói (üzleti környezet megértése, felhasználói igények összegyűjtése), mind pedig a technológiai oldalhoz (különböző üzleti elemző eszközök megismerése).

A választott témám a Magyar Tudományos Művek Tára második generációs adatbázis szoftverén (MTMT2) történő riportolás lett. Az ehhez kapcsolódó üzleti probléma a riportok hiánya volt az adatbázis webes felületén. A riportok felhasználói BME oldalról olyan munkatársak, akiknek nincs tapasztalatuk sem riportolás, sem adatlekérdezés terén, így számukra nélkülözhetetlen az előre definiált riportsablonok használata. Feladataik közé tartozik éves illetve alkalomszerű tanszéki vagy egyéni publikációs statisztikák lekérése. A diplomatémám célja a riportkészítési életciklus bemutatása volt ezen riport sablonok elkészítésén keresztül.

A témához kapcsolódó irodalom tanulmányozása, az adatok és az adatlekérdezésre használt MTMT2 API megismerése után a riportok megvalósítására eszközt kellett választanom. A Tableau Desktop, TIBCO Jaspersoft Studio és Eclipse BIRT programokat tekintettem át, melyek napjaink leggyakrabban használt riportkészítő és üzleti elemző szoftverei közé tartoznak. Használatukkal riportokat készítettem az MTMT2-ről letöltött adatokon, majd az eszközök használata során szerzett tapasztalatokat olyan szempontok szerint foglaltam össze, mint a felhasználóbarát felület, teljesítmény, tervezési korlátok. Végül az Eclipse BIRT Report Design szoftvert választottam ki a feladat további részéhez. Ez az eszköz képes kezelni az adatletöltés során kapott XML fájlokat, illetve képes olyan riport sablonok generálásra, melyek implementálhatóak az adatbázis webes felületére.

A riportok megtervezésének első lépése interjú készítése volt 2 jövőbeni felhasználóval. Az ő igényeik megértése után elkészítettem négy riport specifikációját, megterveztem az egyes megjelenítendő mezőket illetve a hozzájuk tartozó háttérszámításokat is dokumentáltam.

A következő lépés a riportok elkészítése volt Eclipse BIRT-ben. A riport sablonokat az MTMT2 API használatával letöltött XML fájlok struktúrájára készítettem el. Az elkészült riportok közül kettőt implementáltam a frontendre. A többi riportot a frontend jelenlegi korlátai miatt csak asztali gépről lehet futtatni, igény szerint letöltött adatokon.

Az MTMT2 frontendjének riportolással kapcsolatos használata során szerzett tapasztalataim alapján javaslatokat tettem lehetséges fejlesztési módokra, mind a riportolási lehetőségek kiterjesztése, mind a felhasználók támogatása szempontjából.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.